Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3k2v76
(Skriv inn koden over.)

 

Elektroniske sigaretter – bruksmønster, brukergrupper og brukerkultur

Bruken av elektroniske sigaretter (e-sigaretter) er økende, men det er foreløpig lite norsk forskning på tema. En studie fra SIRUS har gjennom intervjuer, deltakelse på «dampetreff» og observasjoner dokumentert oppfatningene og holdningene til brukere av e-sigaretter. 

Studien er gjennomført av Rikke Tokle, og er presentert i rapporten Elektroniske sigaretter – bruksmønster, brukergrupper og brukerkultur.

Formålet med studien var å belyse bruk av e-sigaretter i Norge og beskrive bruksmønster, brukergrupper og brukerkultur. Rapportens hovedmateriale består av 16 personlige intervjuer med dampere rekruttert fra ulike kanaler. I tillegg inngår observasjonsnotater fra deltagelse på «dampetreff», observasjon av brukerstyrte sider på internett, og mailkorrespondanse med dampere.

Elektroniske sigaretter har blitt lansert som et alternativt produkt til tobakkssigaretter. E-sigarettene inneholder et batteridrevet varmeelement som aktiveres manuelt eller automatisk ved innsug. Elementet varmer en væske (e-juice) som hovedsakelig består av propylenglykol og glyserol, vanligvis med nikotin og smakstilsetninger. Dampen som oppstår, inhaleres og avgir varierende mengder nikotin avhengig av væskens terskelverdi og type e-sigarett. Utåndet damp fremstår som tåke og kan utseendemessig minne om røyken fra tobakksigaretter.

Rapporten gir en oversikt over mange sider ved e-sigaretter. Leserne får blant annet informasjon om hva e-sigaretter er, helserisiko, markedsstatus, kunnskapsstatus på feltet, hvordan brukerne blir introdusert til e-sigarettene, bruksmønster, hvem som røyker og motivet for å bruke e-sigaretter. Tokle gir også en beskrivelse av brukerkulturen og deres syn på dagens regelverk.

Noen av hovedfunnene er at et fåtall av røykerne som har byttet til e-sigarett har planer om å slutte med e-sigaretter. E-sigarettene virker å være et vellykket røykesubstitutt fordi produktet både adresserer den fysiske avhengigheten til nikotin, og den psykologiske avhengigheten til handlingen og røykeritualet. Damping blir en måte å beholde «røykevanen» på uten røyken. Mange av informantene oppgir at de har mål om å dampe nikotinfritt, og at de aktivt trapper ned på nikotinstyrken med mål om total nikotinfrihet.

Studien indikerer at bruk av e-sigaretter har fått fotfeste i ulike grupper av røykere, både dagligrøykere og av-og-til røykere. Informantene er misfornøyde med dagens regelverk og myndighetenes håndtering av e-sigaretter. De synes å være særlig oppgitte over dagens markedssituasjon, og forbudet mot salg av nikotinholdig e-juice fra norske forhandlere. De etterlyser i stedet regulering og standarder for økt produktsikkerhet.

Det er delte meninger om hvor e-sigaretter bør distribueres. Forslagene spenner fra apotek og vinmonopol til utesteder, kiosker og dagligvareforhandlere. Det er enighet blant informantene om at det bør være 18-års aldersgrense for kjøp av både e-sigaretter og e-juice.

 

Gå til SIRUS-rapport 5/2014 >> Elektroniske sigaretter – bruksmønster, brukergrupper og brukerkultur

Les mer om saken >> sirus.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
12.12.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)