Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: fqunn8
(Skriv inn koden over.)

 

Foreldre er sentrale for å forebygge rusbruk blant ungdom

At foreldre er viktige aktører i rusforebyggende arbeid er noe vi har visst lenge. Dette bekreftes også gjennom forskningsprosjektet «Youth in Europe», som har som mål å bidra til mer kunnskapsbasert politikkutvikling og fakta om livet til europeisk ungdom.

"Youth in Europe" er et forskningsprosjekt som undersøker ulike forebyggingsmetoder og hvor effektive de er i arbeidet med å hindre rusbruk blant ungdom i flere europeiske byer. Prosjektet ble initiert av ECAD, «European Cities Against Drugs» i 2005, og er et nettverk av mange europeiske byer. "Youth in Europe" er en del av EU-kommisjonens ungdomsstrategi 2010-2018, der målet er å bidra til mer kunnskapsbasert politikkutvikling og fakta om livet til europeisk ungdom.

Jón Sigfússon, som er direktør for «Youth in Europe», var nylig foredragsholder under seminaret «Det som ikke skjedde – om forebygging, politiske prioriteringer og de viktigste forebyggerne: venner og familie», i regi av Actis. Han hevder at foreldrene er den viktigste forebyggende suksessfaktoren av dem alle.

Ifølge Sigfússon handler dette hovedsakelig om fire ting: kontroll, støtte, overvåking og foreldretid. Kontroll handler om at barn trenger gode råd om hva de skal gjøre og ikke gjøre utenfor hjemmet. De trenger at foreldrene har klare regler og forventninger til barnas oppførsel og atferd. Samtidig trenger barna foreldrene som samtalepartner. Det er en støtte for barna å ha noen de stoler på, som er tilgjengelig og lyttende, uten å være påtrengende.

Foreldre skal også vite hvor barna er, hvem de er sammen med og hva de gjør. Dypest sett gjør dette barna trygge fordi det viser at du bryr deg. I følge Sigfússon er det viktigste og mest verdifulle at foreldre tilbringer tid sammen med ungdommene sine; Desto flere «foreldretimer» du gir tenåringen, desto bedre er barnet beskyttet mot rusbruk enten vi snakker om alkohol, hasj eller tobakk.

 

Les mer om saken >> dagsavisen.no

Mer informasjon om prosjektet «Youth in Europe» >> ecad.net

Lenke til artikkelen Foreldre som ressurs i forebyggende arbeid og til filmopptak fra konferansen Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
01.10.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)