Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1ex553
(Skriv inn koden over.)

 

Genetisk sårbarhet er den viktigste årsaken til at unge mennesker utvikler alkoholmisbruk

Årsaken til at en person drikker tidlig i ungdommen og senere utvikler et alkoholmisbruk, er først og fremst knyttet til en genetisk sårbarhet for å utvikle alkoholisme. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet (FHI), der man har sett på sammenhengen mellom alkoholdebut og senere alkoholavhengighet.

Tidligere norske studier har vist at det er en betydelig sammenheng mellom hvor gammel man er ved alkoholdebut og senere alkoholavhengighet. Den nye studien fra FHI, publisert i tidsskriftet Addiction, viser at genetikk er den viktigste årsaken til at unge nordmenn utvikler alkoholavhengighet. Det å redusere den tidlige drikkingen kan i seg selv ikke forhindre senere alkoholisme, slik man tidligere har trodd. 

2800 norske tvillinger, født fra 1967 til 1979, er med i studien. De hadde begynt å drikke ved ulike aldre. Forskerne så på om tvillingen som startet å drikke først var mer avhengig av alkohol enn tvillingen som startet senere.

Resultatene viser at alder ved alkoholdebut var knyttet til senere alkoholisme. 82 prosent av årsakene til denne sammenhengen var en genetisk sårbarhet som gjorde at man både drakk tidlig i ungdommen, og senere utviklet alkoholmisbruk. Miljøfaktorer i oppveksten var viktige for å bestemme alder ved alkoholdebut, men disse oppvekstfaktorene kunne ikke forklare mer enn 1 prosent av hvorfor noen utvikler alkoholavhengighet. Foreldrenes holdning til alkohol, eller det å se sine foreldre beruset kunne heller ikke forklare senere alkoholmisbruk.

Konklusjon er at man i liten grad kan forhindre alkoholmisbruk i tidlig voksen alder ved midlertidig å utsette alkoholdebut i ungdommen. Eivind Ystrøm, en av forskerne bak studien understreker at det likevel er mange gode grunner til at ungdom ikke bør være beruset. Alkoholbruk i tenårene kan føre til ulykker, overgrep og død. Studien peker på at man i mindre grad bør lete etter miljømessige årsaker til alkoholmisbruk og avhengighet i ungdomstiden, men heller studere miljøfaktorer for alkoholmisbruk i tidlig voksen alder.

 

Les mer om saken >> fhi.no

Få tilgang på hele artikkelen >> Early age of alcohol initiation is not the cause of alcohol use disorders in adulthood, but is a major indicator of genetic risk. A population-based twin study

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.10.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)