Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7o43pt
(Skriv inn koden over.)

 

Hva sier forskningen om helseskadelige konsekvenser av cannabisbruk?

Forskeren Wayne Hall har gått igjennom forskningen, i perioden fra 1993 til 2013, som tar for seg helseskadelige konsekvenser av cannabisbruk. Han konkluderer med at om man starter tidlig ned cannabis og røyker regelmessig, kan bruken ha en negativ innvirkning på folks mentale helse.

Forskningsgjennomgangen tar for seg negative konsekvenser av kronisk bruk av cannabis, og eventuelle konsekvenser av sjeldent bruk. Oppsummeringen tar kun for seg negative helseeffekter ved å bruke cannabis. Det er altså ikke satt fokus på de positive sidene ved cannabisbruk, for eksempel om medisinske effekter, eller hva slags rolle cannabis kan spille i samfunnet. 

Ifølge artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Addiction, er hasj og cannabisbruk den vanligste formen for rusmiddelavhengighet etter alkohol og tobakk i USA, Canada og Australia. Cannabisbruken har økt i Europa, USA og Australia, og Hall peker på at cannabisen har blitt mer potent, og inneholder mer THC enn før.

Resultatene fra litteraturgjennomgangen viser at det fortsatt ikke er beviser for at noen har tatt en dødelig overdose av cannabis, men avhengighetsspørsmålet er mer komplisert. Han viser til studier som sier at en av ni cannabisbrukere risikerer å bli avhengige. For andre rusmidler er faren for å bli avhengig 32 prosent for nikotin, 23 prosent for heroin, og 15 prosent for alkohol.

Man har lenge trodd at daglig cannabisbruk kan gi mangelfull hukommelse, dårligere ordlæring og oppmerksomhet. Tidligere studier har også vist disse sammenhengene, men Hall peker på at det er vanskelig å vite om folk som brukte cannabis allerede hadde mangelfull hukommelse, ordlæring og oppmerksomhet, før de begynte å røyke.

Ifølge artikkelen kan kroniske cannabisbrukere som begynner i tenårene dobler risikoen for å oppleve psykotiske episoder eller utvikle schizofreni, spesielt hvis man har psykotiske sykdommer i familien. Røyking av cannabis øker også risikoen for hjerte-og karsykdommer, hovedsakelig fordi de fleste cannabisbrukere har brukt, eller fortsatt røyker tobakk samtidig. Det kan også være en kobling mellom visse krefttyper som lungekreft og cannabisbruk, men det er vanskelig å skille ut effekten av cannabis fra tobakk.

Når det gjelder kjøring i beruset tilstand, viser studien at risikoen for trafikkulykker dobles ved bruk av cannabis. Resultatene viser også at folk som røyker cannabis daglig som tenåringer har større sannsynlighet for å bruke andre illegale rusmidler, men dette kan skyldes felles risikofaktorer.

 

Les mer om saken >> forskning.no

Gå til artikkelen >> What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use?

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
10.10.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)