Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: s062v4
(Skriv inn koden over.)

 

Ny bok: Forebygging og behandling av rusproblemer

Hva er et rusproblem? Hvordan blir rusproblemer utviklet? Hvordan kan vi forebygge og behandle rusproblemer? Dette er noen av problemstillingene som blir belyst i en ny bok.

Forfatter er Reidar Hole, spesialist i klinisk psykologi med fordypning i rus- og avhengighetsproblemer. Han arbeider i dag som avdelingssjef for Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus-Midt).

Hole tar utgangspunkt i WHOs definisjon som sier at rusmiddelavhengighet er en biopsykososial lidelse. Dette innebærer at man både i forståelsen av problemene og i de hjelpetiltakene man tilbyr, bør legge vekt på både biologiske, psykologiske og sosiale forhold. Sentrale biologiske forhold er for eksempel at rusmidler virker inn på hjernens belønningssystemer og på kroppens organer. Sentrale psykologiske forhold er knyttet til blant annet læring, motivasjon, emosjoner, psykisk helse, identitet og personlighet. Sentrale sosiale forhold er knyttet til familie, sosialt nettverk, utdanning, arbeid, økonomi, boforhold, sosial inkludering/ekskludering og lover og regler.

Kapitlene i boka tar for seg ulike sider knyttet til forebygging og behandling av rusproblemer, blant annet hva et rusproblem er og hvor utbredt dette problemet er. Beskrivelse av alkoholbruk og narkotikabruk i Norge, Europa og verden blir presentert sammen med annet rusrelatert tallmateriale. Videre reflekteres det over hvordan rusproblemer blir utviklet, og sentrale måter man kan forstå dette problemet på. De sentrale delene av boka handler om hvordan vi kan forebygge og behandle rusproblemer.

Boka er primært skrevet som en innføringsbok for høgskolestudenter om forebygging og behandling av rusproblemer, men den kan også leses av andre studenter, fagfolk, beslutningstakere, pasienter, pårørende og andre interesserte.

 

Få tilgang til boka >> universitetsforlaget.no

Se innholdsfortegnelsen >> HER

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
11.09.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)