Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e1y1xh
(Skriv inn koden over.)

 

Oslo kommune er tildelt Regjeringens kriminalitets-forebyggende pris 2014

Denne uken ble årets kriminalitetsforebyggende pris tildelt Oslo kommune. I juryens begrunnelse heter det at Oslo kommune får prisen for måten de har organisert det kriminalitetsforebyggende arbeidet på, og for de gode resultatene.

Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet, i stedet for å reparere i ettertid. Det handler om å analysere hvor og hvordan kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak. Innsatsen må starte tidlig, være mangfoldig og rettes mot både sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske omgivelser.

For å stimulere til utviklingen av godt, kommunalt kriminalitetsforebyggende arbeid, deler Justis- og beredskapsdepartementet ut Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris hvert år. Prisen består av diplom og kr. 100 000, og tildeles kommuner. Alle som ønsker å fremheve godt forebyggende arbeid lokalt kan nominere kandidater. Juryen er regjeringens spesialorgan på området: Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD).

Første kommune som ble tildelt prisen var Sola i 2010. Deretter har vinnerne vært Røyken, Stavanger, Ringsaker og i år Oslo kommune.

I følge juryen er det flere begrunnelser for at Oslo kommune fortjener Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris 2014. Kommunen har vist tydelig vilje til å prioritere det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og spesielt arbeidet med å koordinere og styrke det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Satsingen på SaLTO -modellen har gitt resultater. Oslo har redusert barne- og ungdomskriminalitet gjennom flere år, til tross for en stor økning i barne- og ungdomsbefolkningen og storbyproblematikk. I perioden 2006-2013 har den registrerte kriminaliteten blant barn og unge gått drastisk ned i hovedstaden. Antallet unge under 18 år, som ble siktet/mistenkt for lovbrudd i Oslo, gikk ned med 33 prosent i perioden. Bare for 2013 er tallet redusert med 11 prosent. De gode resultatene i kriminalitetsstatistikken er et resultat av klare politiske prioriteringer over tid, og av engasjerte og dyktige medarbeidere.  SaLTo-modellen er også organisatorisk svært vellykket. Den bidrar til å holde oversikt og informasjonsflyten til 15 ulike bydeler, fem ulike politistasjoner og alle de andre samarbeidspartnerne i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

SaLTo, som ble opprettet i 2004, er Oslo Kommunes versjon av SLT– samordningsmodell for forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet blant barn og unge. SLT er pr. i dag etablert i om lag 200 norske kommuner, og har som hovedoppgave å sikre at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørte og målrettede. 

 

Les mer om saken >> kråd.no

Gå til mer informasjon >> SLT-modellen

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
22.08.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)