Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e684n5
(Skriv inn koden over.)

 

Over 20 000 nordmenn har spilleproblemer

Rundt 22 000 nordmenn har i dag spilleproblemer. Dette kommer frem i en undersøkelse fra lotteri- og stiftelsestilsynet. Samtidig viser undersøkelsen at det har vært en nedgang i antall problemspillere det siste tiåret. 

Høsten 2013 ble det i regi av Universitetet i Bergen gjennomført en befolkningsundersøkelse om penge- og dataspillproblemer. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I alt 24 000 personer i alderen 16-74 år, tilfeldig trukket fra Folkeregisteret, ble invitert til å delta. 20 000 kunne respondere enten via et papirbasert spørreskjema eller via internett. Totalt 10 081 valide svar ble mottatt.

For å kartlegge omfanget av pengespillproblemer brukte forskerne Canadian Problem Gambling Index. Ut fra totalskåren deles respondentene inn i fire grupper; normalspillere/ikke-problemspiller, lavrisikospillere, moderate risikospillere og problemspillere. Resultatene viste at 7.8 prosent av befolkningen ble kategorisert som lavrisikospiller, 2.4 prosent som moderat risikospiller og 0.6 prosent som problemspiller. Det vil si at omtrent 22 000 nordmenn er problemspillere, 89 000 moderate risikospillere, og i underkant av 300 000 nordmenn er lavrisikospillere.

Omfanget av problemer knyttet til pengespill i Norge er lavere enn gjennomsnittet fra tidligere internasjonale befolkningsundersøkelser, og lavere enn det som er funnet i seks tidligere norske undersøkelser (fra 2005, 2007, 2008 og 2010). Samtidig er omfanget litt høyere enn funn fra norske undersøkelser gjort i 1997 og 2002.

Resultatene viser at nærmere 60 prosent av respondentene hadde deltatt i pengespill det siste året. Av pengespill var skrapelodd mest populært, fulgt av tallspill. Menn hadde deltatt mer hyppig enn kvinner i de fleste typer spill. Også internett er en populær spillearena. I alt 26,7 prosent av de spurte hadde spilt pengespill på internett i løpet av det siste året. Også her var majoriteten menn, særlig yngre. 22,6 prosent av de spurte hadde spilt spill via sosiale medier i løpet av de siste 12 månedene. Når det gjelder spill via sosiale medier, er det kvinner og yngre personer som bruker dette mest. 

En rekke mulige motiv for å delta i pengespill ble listet opp i spørreskjemaet. De fleste spillere oppgav ”for moro” og ”for å vinne” som motiv for å delta i pengespill.

Resultatene viser også at de aller fleste hadde blitt eksponert for reklame for pengespill siste 12 måneder. Av spillere ble det rapportert at reklame hadde en betydelig effekt i form av å informere om ulike typer pengespill og spilleselskap. Reklame ble oppgitt å påvirke spilleatferd og spilleintensjoner noe, men ble i liten grad rapportert å øke risikospilling. Det viser seg at de som blir mest påvirket av pengespillreklame er menn, yngre personer, og personer i kategorien problemspillere.

Mange norske spillere er positive til at det blir brukt tapsgrenser og andre tiltak for å gjøre pengespillarrangører mer ansvarlige. Det utredes for tiden om utenlandske spillselskaper skal få lisens til å drive på det norske markedet. Skepsisen er stor, da sentrale forebyggende faktorer er å begrense antall spill og spilltilbydere.

 

Les rapporten >> Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013

Få tilgang til veiledere om spillavhengighet >> KoRus-Øst

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
14.10.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)