Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2f164f
(Skriv inn koden over.)

 

Rusfagmagasin- med fokus på ungdom og rus

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).  I dette temamagasinet settes det fokus på ungdomstid og bruk av rusmidler. Hva vet vi, hvordan forstår vi, hva er eksempler på gode tiltak i kommunene, og hva kan være til hjelp for unge med rusproblemer?

Dette temamagasinet er den 12. utgivelsen av Rusfag siden oppstart i 2009. Rusfag består av et årlig temablad og en artikkelsamling. Målet er å formidle rusfaglig kompetanse og spre erfaringer fra kommuner og andre samarbeidspartnere.

KoRus har de siste årene gjennomført Ungdata-undersøkelser over hele landet, i samarbeid med NOVA. Dataene gir en unik innsikt i unges hverdagsliv. Ungdommene har fått benevnelsen «generasjon flink» og blir omtalt som familiekjære, de er opptatt av skolearbeid og de drikker mindre enn tidligere. Det er de yngste ungdommene, altså fra ungdomskolen og inn i 1. klasse på videregående, som i hovedsak til nå er kartlagt. Sannsynligvis vil vi få et noe endret bilde når ungdommer i 16-18 års alderen tas med i kartleggingen.

Vi vet at frafallet fra videregående skoler er bekymringsfullt høyt flere steder i landet. De som jobber med ungdom, i skoler, helsestasjoner og oppsøkende tjenester, forteller om ungdom som i større grad enn tidligere bruker cannabis. Det kan virke som om det er mer akseptert enn tidligere.

At særlig unge jenter rapporterer om mange psykiske plager bekymrer også. Hva betyr dette for livet som ung voksen og deres bruk av rusmidler?

Rusfag utgis gratis, og du kan få magasinet tilsendt. Alle KoRus har også abonnementsordninger, hvor du kan stå på en utsendingsliste og motta Rusfag kostnadsfritt to ganger pr år. Ta kontakt med ditt nærmeste KoRus for å abonnere.

 

Les magasinet >> Rusfag 2014

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
02.12.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)