Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e24d07
(Skriv inn koden over.)

 

Sammenheng mellom nedgang i alkoholforbruk og antall stordrikkere blant ungdom

Endringer i alkoholforbruket i en befolkning endrer seg kollektivt på alle forbruksnivåer, og dette gjelder også blant ungdom. Dette bekreftes i en ny studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

SIRUS-forskerne Geir Scott Brunborg, Elin K. Bye og Ingeborg Rossow har skrevet en artikkel som er publisert i tidsskriftet Nordic Studies on Alcohol and Drugs. Artikkelen beskriver resultatene fra en studie, hvor forskerne har undersøkt hva som skjer med antallet stordrikkende ungdommer når det gjennomsnittlige alkoholforbruk blant norsk ungdom endrer seg.

Studien bygger på tall fra ESPAD-undersøkelsen (European School Survey Project Alcohol and Other Drugs). Dette er en spørreundersøkelse blant 15-16 år gamle skoleelever, gjennomført hvert fjerde år siden 1995. Forskerne studerte alkoholforbruket til norske 16-åringer i perioden 1995 til 2011.

Resultatene viste at i perioden fra 1995 til 2003 økte alkoholforbruket blant de unge. I samme periode vokste andelen stordrikkere. Fra 2003 til 2011 falt snittforbruket igjen, og andelen stordrikkere gikk også ned. Forskerne fant altså at en endring i det gjennomsnittlige forbruket blant dem som drakk var sterkt forbundet med en endring i andelen som var stordrikkere. Et av studiens viktigste funn var at endringer i det gjennomsnittlige forbruket reflekterte endringer i forbruket til alle grupper av 16-åringer; ikke bare de med høyt alkoholforbruk, men også gruppene med lavt og middels alkoholforbruk.

I et intervju på sirus.no sier Geir Scott Brunborg at denne studien støtter opp om Ole-Jørgen Skogs teori om den kollektive drikkekulturen. Studien gir empirisk støtte til Skogs antagelse om at endringer i alkoholforbruket i en befolkning endrer seg kollektivt på alle forbruksnivåer, både opp og ned på forbruksskalaen, fordi drikking er en sosial aktivitet. Han sier også at funnene innebærer at det kan være hensiktsmessig å rette forebyggende tiltak mot alle ungdommer, ikke bare mot dem som drikker mest. Hvis man får til en reduksjon i snittforbruket, vil man også oppnå reduksjon i andelen som drikker mye.

 

Les mer om saken >> sirus.no

Les hele artikkelen >> Collectivity of drinking behavior among adolescents: An analysis of the Norwegian ESPAD data 1995-2011

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
21.10.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)