Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0u37y3
(Skriv inn koden over.)

 

Slik stopper vi mobbing – en håndbok

Mobbing er et aktuelt tema i Norge i dag, slik det dessverre har vært i mange år. Mobbing foregår på mange arena, og rammer mange ulike aldersgrupper. En ny bok presenterer en "handlingsløype" som kan tas i bruk for å identifisere, stoppe og forhindre ny mobbing.

Boka har fokus på hvordan vi kan få bukt med mobbing i skolen. Målgruppa er i hovedsak ansatte i skolen, men den er også aktuell for studenter, foreldre og andre som er interessert i tema.

I boka presenteres følgende definisjon av mobbing: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner og/eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager(e), og episoden gjentas over tid.

 «Slik stopper vi mobbing» er en praktisk håndbok som forklarer hvordan mobbing stoppes. Steg for steg presenterer den en "handlingsløype" som kan tas i bruk for å identifisere, stoppe og forhindre ny mobbing. Handlingløypa handler om 4 steg i prosessen:

  1. Mistanke: Må tas på alvor med en gang. Alltid gå til avdekking. Samarbeid med foreldre
  2. Avdekking: Bruk verktøy. Ta den tiden som trengs. Vi er ute etter mekanismene, vi vil vite hvorfor det skjer.
  3. Intervensjon: Planlegg intervensjonen godt. Retter seg mot de som utøver krenkelsene, de som står bak og hele miljøet. Målet er å stoppe plagingen. Verktøyet er samtaler og oppfølging.
  4. Oppfølging: Her skjer endringen. «Mobbesaken» er ikke slutt, selv om mobbingen opphører. Reparere skadene fra mobbingen, både offer og mobberne. Helsehjelp, men den viktigste jobben skjer på skolen.

Boka viser altså hvordan skoler kan fange opp mistanke, avdekke mekanismene i det som skjer, intervenere og følge opp, slik at selv omfattende mobbing opphører. Konkrete eksempler fra virkeligheten illustrerer fremgangsmåten.

I følge boka er kunnskap det viktigste verktøyet voksne har i arbeidet mot mobbing. Derfor presenterer boka en kortfattet, oppdatert kunnskapsoversikt over det ansatte i skolen må vite om dette tema. Spørsmål som blir besvart er: Hva er sammenhengen mellom aggresjon og mobbing? Hvem er i risiko for å bli utsatt for mobbing? Hvordan utvikles mobbing fra en sped begynnelse til sykdomsfremkallende overgrep? Hva gjør mobbing med offeret og de andre? Hva gjør skoler som lykkes i arbeidet mot mobbing?

Lektor Erlend Moen er forfatter av boka. Innholdet bygger på Moens erfaringer i veiledning av skoler i en rekke mobbesaker. Han er også medlem av det regjeringsoppnevnte Djupedalutvalget, som skal se på virkemidler mot mobbing. Djupedalutvalget skal vurdere de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen. Utvalget ble oppnevnt august 2013, og arbeidet skal munne ut i en NOU innen april 2015.

 

Bla i boka >> Slik stopper vi mobbing – en håndbok

Les mer, og bestill boka >> Universitetsforlaget.no

Les mer om mobbing i skolen >> udir.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
12.11.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)