Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: uvrab4
(Skriv inn koden over.)

 

Studenter ønsker mindre fokus på alkohol i fadderuken

Mange studiesteder rapporterer om en liberal ruskultur hvor alkohol spiller en fremtredende rolle i de fleste sosiale sammenhenger, noe som kommer tydelig frem under studentenes fadderuker. Akan kompetansesenter har inngått et samarbeid med flere studiesteder for å senke drikkefokuset blant annet i fadderuken.

Alkoholkonsumet blant studenter har økt de siste årene, og studenters helse- og trivselsundersøkelse fra 2010 viser at 40 prosent av norske studenter drikker så mye at de risikerer å pådra seg alkoholrelaterte helseproblemer. Kvinnelige studenter utmerker seg ved at de drikker stadig mer risikofylt enn tidligere. Akan kompetansesenter har satt i gang et studentprosjekt hvor målet er å jobbe for å bevisstgjøre studenter på risikofylt drikking gjennom rusforebyggende arbeid i studentmiljøer.

Mange studiesteder rapporterer om en liberal ruskultur hvor alkohol spiller en fremtredende rolle i de fleste sosiale sammenhenger. Flere studenter opplever at det å drikke alkohol er en viktig inngangsbillett til sosiale arenaer og til å få nye venner. Men der alkoholen virker inkluderende for noen, ekskluderer den andre. Så mye som 21 prosent av norske studenter ønsker seg flere alkoholfrie tiltak.

Nylig var omtrent 100 studenter og ansatte tilknyttet studiesteder i Norge samlet for å diskutere hvordan man kan kvitte seg med fyllekulturen i fadderuken. Konferansen ble arrangert av Akan Studentprosjekt, som er et pilotprosjekt i Oslo, Bergen og Trondheim. Under konferansen kom det frem at målet ikke er et alkoholfritt studentmiljø, men at det er ønskelig med et mindre fokus på alkohol, og at aktivitetene som arrangeres blir kjernen i fadderuken. Det er studentene selv som har tatt initiativ til å sette inn tiltak for å bremse alkoholfokuset. Studentprosjektet fra AKAN kan bidra med støtte, kunnskap, forslag til tiltak og egne prosjektledere i Trondheim, Bergen og Oslo.

Prosjektlederne fronter tiltaket «lykkepromillen», hvor hovedmålet er å få redusert alkoholinntaket når det drikkes, slik at man unngår å drikke seg full. «Lykkepromille» vil si å drikke smart, og å unngå negative konsekvenser av alkohol som bakrus og fylleangst. Lykkepromillen ligger et sted mellom 0,5 og 1.0 i promille. Studentsamskipnadene har laget brosjyrer og kort som informer om «lykkepromillen». I tillegg er det viktig med et godt samarbeid med politiet, skjenkekontrollen, velforeninger og de som arrangerer fadderuken.


Les mer om saken >> dittoslo.no

Få mer informasjon om studentprosjekt >> akan.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
20.02.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)