Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6c6g81
(Skriv inn koden over.)

 

«Vær smart, ta gode valg»- informasjonshefte til barn

”Vær smart, ta gode valg” er en ny publikasjon fra Barnevakten. Informasjonsheftet er utviklet med tanke på å tilby barn et lettlest og lærerikt innblikk i de mange mulighetene og utfordringene i mediehverdagen.

Informasjonsheftet tar opp ulike tema som smart surfing, tidsbruk, sikkerhet, deling, digital mobbing, aldersgrenser, pengebruk og jakten etter likes.

Budskapet i heftet er lettfattelig og direkte gjennom tekst, oppgaver, linker og illustrasjoner. Innholdet er utviklet på bakgrunn av forskning, og ikke minst Barnevaktens erfaring i møte med målgruppen. Både tekst og illustrasjoner har vært testet på barn i den aktuelle målgruppen.

Målgruppen for informasjonsheftet er i utgangspunktet barn på mellomtrinnet i grunnskolen, 5.-7.klasse, men heftet kan også være nyttig for yngre og eldre barn.

Intensjonen med heftet e r å gi barna et innblikk i de mulighetene og utfordringene de møter i mediehverdagen. Samtidig vil innholdet bidra med innspill til samtaler og diskusjon i klassen eller hjemme.

Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. Visjonen er at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Hovedmålgruppen er foreldre, men Barnevakten retter seg også mot lærere og andre fagpersoner som jobber med barn og ungdom.

Alle som ønsker å få tilsendt eksemplarer av heftet kan ta kontakt på post@barnevakten.no eller tlf.: 53 51 93 80.

 

 

Pdf-utgave av informasjonsheftet >> Vær smart, ta gode valg

Les mer om >> Barnevakten

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
26.09.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)