Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: t5r3q6
(Skriv inn koden over.)

 

WHO foreslår flere forebyggende tiltak mot e-sigaretter

Verdens helseorganisasjon (WHO) tar opp kampen mot elektroniske sigaretter og den globale tobakksindustrien. I en rapport kommer de med flere forslag til tiltak for å begrense salg og bruk av e-sigaretter.

En elektronisk sigarett er som regel sylinderformet og inneholder en utskiftbar beholder med væske, med eller uten nikotin. Strøm levert av et lite batteri får denne væsken til å fordampe. Oppvarmet damp trekkes inn i munnen og ned i lungene, og spres i lufta omkring. Hvis væsken inneholder nikotin, tas det opp i blodomløpet på samme måte som ved tobakksrøyking.

WHO er bekymret for at e-sigaretter seiler opp som en ny milliardindustri for noen få store multinasjonale tobakksselskaper, og at disse selskapene skal bidra til at flere unge skal begynne med elektroniske sigaretter. Forskerne bak rapporten hevder at e-sigarettene utgjør en alvorlig trussel mot barn og fostre, og er bekymret over at ungdommer i økende grad har begynt å eksperimentere med disse sigarettene.  I perioden fra 2008 til 2012 har bruken av e-sigaretter blitt dobbel så høy blant de unge, i følge WHO.

I rapporten kommer det frem flere forslag til hvordan man kan begrense bruk og salg av disse sigarettene. Forbud mot salg av elektroniske sigaretter til mindreårige, forbud mot damping av sigarettene innendørs, streng regulering av e-sigarettmarkedet og forbud mot reklamering for produktene, er noen av forslagene.

WHO er kritiske til fabrikanter som reklamerer med at e-sigaretten bare inneholder vann. De mener nikotinampullene i e-sigarettene inneholder giftstoffer og nikotin, som også gjør at e-sigarettene utgjør en fare for passive røykere. De mener blant annet at bruken av smakstilsetning i e-sigaretter, som blant annet fruktsmak, godterismak og cocktail-smak burde bli forbudt. Forskerne bak rapporten frykter smakstilsetninger vil føre til at unge mennesker begynner med e-sigaretter.

Rapporten anbefaler også at sigarettprodusentene ikke lenger skal få lov til å markedsføre e-sigaretter ved å hevde at de bidrar til bedre helse. Først må selskapene legge fram vitenskapelige bevis på at så er tilfelle, mener de. E-sigaretter er blant annet blitt markedsført med påstander om at de gjør det lettere å slutte å røyke vanlige sigaretter. Om e-sigaretter er farlig og om det fører til røykeslutt, er et omstridt tema blant forskere verden over.

WHO lanserte for omtrent ti år siden en storstilt helsekampanje mot tobakk. Etter at WHOs tobakkskonvensjon trådte i kraft i 2005, er den blitt ratifisert av 179 land. Konvensjonen forbyr blant annet markedsføring av tobakk. Rapporten skal diskuteres av WHOs medlemsland på et møte i Moskva 13-18 oktober 2014.

 

Gå til engelsk versjon av rapporten >> Electronic nicotine delivery systems. Report by WHO

Les mer om e-sigaretten >> helsenorge.no

Gå til artikkel og rapport om e-sigaretten, begge skrevet av Karl Erik Lund (SIRUS)

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
16.09.2014

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)