Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: jc20y3
(Skriv inn koden over.)

Nyhetsarkiv 2015

Fyrverkeri og alkohol – en dårlig kombinasjon
[28.12.2015 Redaksjonen]

Hvert år fører uvettig bruk av fyrverkeri til bygningsbranner, skogbranner og gressbranner. I tillegg trenger mange personer legebehandling som følge av brann- og eksplosjonsskader. Et viktig forebyggende tiltak er at de som skal sende opp raketter avstår fra alkohol, i hvertfall til etter at rakettene er sendt opp.

Mer...

Desember: flere alkoholrelaterte skader, men ikke mer promillekjøring
[22.12.2015 Redaksjonen]

Andelen berusede personer som blir innlagt på akuttmottak på sykehus er klart høyere i desember enn resten av året. Samtidig viser det seg at det er vesentlig færre som anmeldes for promillekjøring i førjulstiden enn i sommermånedene, til tross for at politiet har økt fokus på promillekontroller i november og desember.

Mer...

Salg og skjenking av alkohol- nye verktøy
[15.12.2015 Redaksjonen]

Det å drive et salgs- eller skjenkested kan være utfordrende og innebærer et stort ansvar. Alkoholloven krever blant annet at det ikke skal selges eller skjenkes alkohol til mindreårige eller åpenbart påvirkede personer. I samarbeid med flere bransjeaktører har Helsedirektoratet utviklet nye tiltak og verktøy som skal gjøre det enklere å overholde alkoholloven.

Mer...

Ny veileder om arbeidsliv og rus
[07.12.2015 Redaksjonen]

Hvordan kan arbeidslivet forebygge og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spill? Akan kompetansesenter har nylig gitt ut en veileder i rusforebygging, hvor målgruppen er ledere og ansatte i norske virksomheter.

Mer...

Barn som pårørende – en sårbar gruppe
[02.12.2015 Redaksjonen]

Barn som er pårørende får ikke den oppfølgingen de har krav på. Det må settes i gang flere tiltak, både i kommune- og spesialisthelsetjeneste for å ivareta barna. Dette kommer frem i en ny rapport om barn som pårørende.

Mer...

Rusfagmagasin- tema rus og psykisk helse
[24.11.2015 Redaksjonen]

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).  I dette temamagasinet settes det fokus på sammenhengen mellom rus og psykisk helse. 

Mer...

Når er man åpenbart påvirket?
[20.11.2015 Redaksjonen]

En undersøkelse i regi av Helsedirektoratet viser at seks av ti unge har opplevd ubehagelige situasjoner med fulle folk på utesteder. Kampanjen «Åpenbart påvirket» ønsker å minne utelivsgjestene på skjenkereglene og hvilket ansvar skjenkestedene har for å bidra til et trygt uteliv.

Mer...

Steroideprosjektet – et bidrag til mer kunnskap om treningsdoping
[16.11.2015 Redaksjonen]

Kunnskapen og behandlingstilbudet knyttet til personer som bruker anabole androgene steroider og andre prestasjonsfremmende stoffer kan bli bedre. Steroideprosjektet skal bidra til at helsevesenet står bedre rustet til å møte personer med skadelig bruk av treningsdoping.

Mer...

Ny opptrappingsplan for rusfeltet
[13.11.2015 Redaksjonen]

I dag legger regjeringen fram en opptrappingsplan for rusfeltet som skal sikre økt kapasitet og bedre kvalitet i tilbudet til rusavhengige. Opptrappingsplanen har en ramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020.

Mer...

Språksvake toåringer faller utenfor sosialt
[11.11.2015 Redaksjonen]

Toåringer med svake språklige ferdigheter fungerer dårligere i lek enn sine jevnaldrende. Disse barna trenger hjelp fra voksne til å tilegne seg de sosiale ferdighetene de trenger for å komme seg inn i leken. Dette kommer frem i en studie fra Stavangerprosjektet.

Mer...

Tilskudd til rusmiddelforebygging for frivillige organisasjoner
[06.11.2015 Redaksjonen]

Helsedirektoratet lyser ut tilskuddsmidler som skal støtte opp om frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler. Søknadsfrist er satt til 15.desember 2015

Mer...

Danske ungdommer drikker for å glemme egne problemer
[04.11.2015 Redaksjonen]

En rapport fra Statens institutt for folkehelse i Danmark viser at rundt 40 prosent av ungdommene sier de drikker alkohol for å glemme sine egne problemer. Rapporten viser til resultater fra studien «Ungdomsprofilen 2014», hvor data baserer seg på spørreundersøkelser blant elever på videregående utdanning.

Mer...

Salg og bruk av e-sigaretter på lik linje med tobakk?
[30.10.2015 Redaksjonen]

Å tillate salg av e-sigaretter med nikotin er et av forslagene som sendes på høring denne uken. Regjeringen foreslår at salg og bruk av e-sigaretter reguleres på samme måte som vanlig røyketobakk, unntatt når det gjelder oppstillingsforbud og standardisering av tobakkspakker.

Mer...

Middels kvalitet på barnehagetilbudet til de minste barna.
[26.10.2015 Redaksjonen]

To omfattende forskningsprosjekter viser at norske barnehager trenger å styrke kvaliteten i sitt tilbud til barn under tre år. Vi er gode på den grunnleggende omsorgen for barna, men det er forbedringspotensiale når det gjelder å styrke positive relasjoner mellom barna og språkutvikling.

Mer...

Ny utgave av magasinet Spor
[20.10.2015 Redaksjonen]

I utgave 3/2015 av Spor settes blant annet søkelyset på ulike tema knyttet til oppvekst, videregående skole, alkoholvaner i Norge, arbeidsliv og rus, bruk av tvang og eldre og rus.

Mer...

Kampanje fra politiet mot vold i nære relasjoner
[16.10.2015 Redaksjonen]

I går lanserte Politiet en informasjonskampanje for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Målgruppen for kampanjen er personer utsatt for vold fra partner, samt vitner som kjenner til at andre blir utsatt for vold.

Mer...

Alkoholdebatt i kommunestyrene
[06.10.2015 Redaksjonen]

Hvert fjerde år diskuterer norske kommuner sin alkoholpolitikk, med bakgrunn i at alle kommunale bevillinger må fornyes. En studie fra UiT Norges arktiske universitet viser at argumentasjonen er den samme, uavhengig av hvor i landet debatten går.

Mer...

Strengere regler for privatimport av legemidler
[02.10.2015 Redaksjonen]

Fra 1.oktober 2015 er det forbudt for privatpersoner i Norge å bestille medisiner på nett som sendes fra utlandet. Unntaket er import av legemidler fra EU/EØS-land som er reseptfrie og godkjent i Norge, og som har norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen. Det er fortsatt lov å ta med legemidler til eget bruk ved utenlandsreiser.

Mer...

Europeere har et høyt forbruk av alkohol og tobakk
[30.09.2015 Redaksjonen]

Europeisk helserapport 2015 viser at forventet levealder i Europa har steget, mens antallet dødsfall fra hjertesykdommer, kreft, diabetes og kroniske luftveissykdommer har gått ned. Samtidig er det knyttet bekymring til europeeres høye forbruk av alkohol og tobakk, og helseproblemer knyttet til overvekt og fedme.

Mer...

Folkehelsearbeid må prioriteres av politikerne i kommunene
[23.09.2015 Redaksjonen]

Et flertall av befolkningen mener at deres kommune er et godt sted å vokse opp. Derimot sier kun en tredel av befolkningen at lokalpolitikerne er opptatte av å legge til rette for god helse i kommunen og hindre mobbing i skolene. 

Mer...

Barn blir ikke mer aggressive av tidlig barnehagestart
[18.09.2015 Redaksjonen]

Barn som begynner i barnehagen når de er ett år, er ikke mer aggressive som tre- og fireåringer enn barn som startet seinere. Dette viser en studie fra Atferdssenterets forskningsprosjekt Barns sosiale utvikling.

Mer...

Nye unntak fra forbudet mot alkoholreklame
[14.09.2015 Redaksjonen]

Fra 1. november 2015 kan alkoholprodusenter informere om produktene sine på egne nettsider. Regjeringen har lagt til 11 nye unntak fra forbudet mot alkoholreklame, i tillegg til de 9 unntakene som var fastsatt fra før. 

Mer...

«Snakk om spill» – en kampanje for å skape god dialog og spilleregler
[11.09.2015 Redaksjonen]

Medietilsynet og Lotteritilsynet har sammen utviklet kampanjen «Snakk om spill», for å inspirere så mange som mulig til å snakke sammen om data- og pengespill. Kampanjen består blant annet av en kort film og nettressursen husfred.no. 

Mer...

Nye nettressurser
[07.09.2015 Redaksjonen]

PopNAD og KoRus har lansert nye nettsider. PopNAD har laget egen nettside som presenterer fakta om alkohol i Norden. De syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) har laget en felles nettportal med informasjon fra KoRusene.

Mer...

Manifest mot mobbing 2015
[01.09.2015 Redaksjonen]

Årets kampanje for Manifest mot mobbing  begynner denne uken (uke 36). Kampanjeuken er ment å starte arbeidet for vennskaps- og antimobbearbeidet som skal foregå i skoler, barnehager og fritidsmiljøer hele året.  Tema for årets kampanje er hvordan du som voksen kan utgjøre en forskjell.

Mer...

1 2 3 > »
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)