Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 88810c
(Skriv inn koden over.)

 

Barn blir ikke mer aggressive av tidlig barnehagestart

Barn som begynner i barnehagen når de er ett år, er ikke mer aggressive som tre- og fireåringer enn barn som startet seinere. Dette viser en studie fra Atferdssenterets forskningsprosjekt Barns sosiale utvikling.

Forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling har fulgt rundt tusen barn fra fem østlandskommuner, fra barna var seks måneder gamle. De eldste barna i prosjektet går nå i tredje klasse. Kunnskapen fra prosjektet skal brukes til å bedre barns oppvekst gjennom nye tiltak som fremmer utvikling av sosial kompetanse og forebygger atferdsvansker.

Barna og familiene deres er blitt fulgt tett med årlige pc-baserte foreldreintervjuer. Intervjuene omhandlet spørsmål om barnets utvikling og temperament, helse, stress, mestring og sosiale nettverk. I tillegg ble det gjennomført 2 til 4 korte telefonintervjuer hvert år. Det ble også innhentet informasjon fra barnehageansatte og lærere om barnets atferd i barnehage og skole.

Hvert år er det blitt rapportert på aggressiv atferd som å lugge, slå eller dytte.  På den måten fikk forskerne detaljert informasjon om når barna startet i barnehagen, og om utvikling av blant annet aggressiv atferd. Forskerne bak artikkelen som er publisert i tidsskriftet Psychological Science, har kun studert aggresjon, fordi det har vært størst fokus på atferd som konsekvens av tidlig barnehagestart i den internasjonale forskningslitteraturen.

Resultatene viser at barn som begynner i barnehagen når de er ett år, ikke er mer aggressive som tre- og fireåringer enn barn som startet seinere. De som starter tidlig er noe mer aggressive som toåringer, men jo lengre tid de tilbringer i barnehagen, jo mindre aggressiv atferd har de.

Henrik Daae Zachrisson, forsker ved Atferdssenteret og medforfatter på fagartikkelen, sier at overgangen fra hjem til barnehage vil være enklest i barnehager med god bemanning, kvalifisert personale, og med små barnegrupper. Dette er ikke noe de har studert spesifikt i den nye studien, men noe han kan si på generelt grunnlag. 

 

 

Les mer >> atferdssenteret.no

Få tilgang til artikkelen >> Age of entry into early childhood education and care as a predictor of aggression: faint and fading associations for young norwegian children.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
18.09.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)