Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: px06x4
(Skriv inn koden over.)

 

Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing

Djupedal-utvalget overleverte i dag NOU 2015:2: Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Utvalget foreslår en rekke tiltak, blant annet forslag til endringer i regelverket, bruk av pedagogiske virkemidler samt forslag til organisatoriske endringer.

Djupedalsutvalget ble oppnevnt i statsråd i 2013, og har vært ledet av fylkesmannen i Aust-Agder, Øystein Djupedal. Utvalget hadde som mandat å se på hva som må til for å forbedre skolemiljøet og redusere mobbingen. De har vurdert de samlede virkemidlene for å skape et trygt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen. Utvalget foreslår i utredningen en rekke tiltak rettet mot rettssikkerhet, skolekultur, pedagogiske virkemidler og forslag til organisatoriske endringer.

Blant forslagene ligger blant annet å lovfeste helt konkret hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing. Kommuner og skoler som ikke følger opp, skal straffes økonomisk. Utvalget ønsker at alle som jobber i skolen skal lære mer om hvordan de skal forebygge og håndtere mobbing, og vil ha egne opplegg for kompetanseheving av de ansatte på alle skoler over hele landet. Det foreslås også å gi Barneombudet en utvidet rolle, ved at barn og foreldre skal kunne klage til Barneombudet hvis skolen eller kommunen ikke gjør nok for å stoppe mobbing. I dag er det Fylkesmannen som behandler disse klagene.

Blant alle forslagene, fremhever Djupedalsutvalget 7 hovedprioriteringer i en ny mobbepolitikk:

  1. En stor statlig satsing på trygge og inkluderende skolemiljø.
  2. Endring i Opplæringsloven kap. 9a
  3. Styrket håndheving av opplæringsloven
  4. Målrettet innsats for trygge psykososiale skolemiljø og forebygging/håndtering av krenkelser m.v
  5. Styrke og ansvarliggjøring av skoleeier
  6. Et lag rundt eleven
  7. Ny forskning på kunnskapssvake områder

 

I følge Kunnskapsdepartementet skal utredningen sendes på høring, med høringsfrist i juni 2015. Høringsinstansene får god tid på seg, slik at innspill kan forankres godt hos alle aktørene som har en viktig rolle i arbeidet for å oppnå et best mulig læringsmiljø. Departementet vil også gjennomføre høringsmøter flere steder i landet for å få inn mange gode innspill til det videre arbeidet mot mobbing. 

 

Se filmopptak fra pressekonferansen >> regjeringen.no

Les NOU 2015:2 >> Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Les kronikk av Øystein Djupedal i Aftenposten >> Det er på tide med en ny politikk mot mobbing i skolen

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
18.03.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)