Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8mq227
(Skriv inn koden over.)

 

Europeere har et høyt forbruk av alkohol og tobakk

Europeisk helserapport 2015 viser at forventet levealder i Europa har steget, mens antallet dødsfall fra hjertesykdommer, kreft, diabetes og kroniske luftveissykdommer har gått ned. Samtidig er det knyttet bekymring til europeeres høye forbruk av alkohol og tobakk, og helseproblemer knyttet til overvekt og fedme.

Hvert tredje år gir Verdens helseorganisasjon (WHO) ut en europeisk helserapport. Den bidrar til å gi oversikt over helsen i Europaregionen i nåtid, men også som grunnlag for å studere trender over tid.

WHO og mange land har opplevd et paradigmeskifte i folkehelse, med at fokus er flyttet fra død og sykdom til helse og trivsel. Det kan se ut til at et økende antall land tar initiativ til å vedta å gjennomføre en politikk som bidrar til å bedre innbyggernes helse og trivsel.

Europeisk helserapport 2015 viser at forventet levealder i Europa har steget jevnt, mens antallet dødfall fra hjertesykdommer, kreft, diabetes og kroniske luftveissykdommer har sunket. Imidlertid har det meste av framgangen kommet i land som har ligget langt etter resten av Europa, som Moldova, Ukraina og Russland. Samtidig er det store variasjoner mellom de 53 europeiske landene. Forventet levealder for menn i Spania er for eksempel 22 år lengre enn for menn i Turkmenistan. Når både menn og kvinner tas med i beregningen, er det 11 års forskjell mellom lengste og korteste forventete levealder. Spanske kvinner har den lengste levealderen i undersøkelsen, med 85,4 år. Norske kvinner har til sammenlikning en forventet levealder på 83,6 år. Sveitsiske menn lever lengst av mennene, med 80,4 år, mens norske menn har en forventet levealder på 79,7 år.

Rapporten viser at alkoholforbruk, tobakksbruk, overvekt og fedme, som er blant de store risikofaktorer for tidlig død, fortsatt er alarmerende høy i Europa. 30 prosent av befolkningen i Europa røyker, hver person drikker i gjennomsnitt 11 liter ren alkohol og 59 prosent av befolkningen er overvektig. Dermed har Europa de høyeste ratene for røyking og drikking av alle regioner i verden, og kommer på andreplass bak Amerika når det kommer til overvekt.

Europaregionen har satt seg en del mål knyttet til helse frem mot 2020. Det kan tyde på at mange av landene er på god vei til å nå disse målene, men det gjenstår fortsatt et stort potensiale for å få enda bedre helsegevinster og redusere ulikheter i Europa. Absolutte forskjeller mellom landene er fortsatt uakseptabelt stor, spesielt for indikatorer knyttet til sosial ulikhet i helse.

 

Les rapporten >> The European health report 2015.Targets and beyond – reaching new frontiers in evidence

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
30.09.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)