Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 47a0v5
(Skriv inn koden over.)

 

Folkehelsearbeid må prioriteres av politikerne i kommunene

Et flertall av befolkningen mener at deres kommune er et godt sted å vokse opp. Derimot sier kun en tredel av befolkningen at lokalpolitikerne er opptatte av å legge til rette for god helse i kommunen og hindre mobbing i skolene. 

Dette kommer frem i en undersøkelse i regi av Helsedirektoratet. I et intervju på helsedirektoratet.no sier Helsedirektør Bjørn Guldvog at lokalpolitikere må ta større eierskap til folks helse. «God helse og gode liv skapes også i mange andre sektorer enn i helsesektoren. For folkehelsa har forholdene der folk bor og lever minst like stor betydning som den nasjonale politikken. Kommunene må sette hensynet til folkehelsa som øverste premiss for utviklingen av gode lokalsamfunn. Dette krever modige prioriteringer.»

Undersøkelsen viser at 73 prosent av befolkningen mener kommunen deres er et godt sted å vokse opp. Kun en tredel mener at lokalpolitikerne er opptatte av å legge til rette for god helse og å hindre mobbing i skolene der de bor. Tilbakemeldingene fra deltakerne i undersøkelsen viser forskjeller på by og land. Det er flere fra landlige områder og mindre byer som gir positiv tilbakemelding på at de synes det er godt å vokse opp i sin kommune, sammenlignet med større byer. For eksempel svarer 38 prosent i landlige områder og mindre byer at politikerne jobber godt for å forhindre mobbing.

Helsedirektoratet har laget en tipunkts sjekkliste -en inspirasjonsplakat til alle kommuner som vil satse på innbyggernes helse:

  1. Vi har gode arbeidsmuligheter og levende handel på stedet vi bor.
  2. Kommunen har gode møteplasser i boligområder og byrom som innbyr til liv, lek, samvær og tilhørighet.
  3. Vi har gode skoler og barnehager uten mobbing, og et system for å fange opp barn og unge som faller utenfor.
  4. Vi har god oversikt over hvilke særskilte helse- og trivselsutfordringer vi har i kommunen vår, og hvilke spesielle goder og ressurser som finnes hos oss. Vi vet hvilke frivillige organisasjoner vi har i kommunen, og hva slags tilbud de har.
  5. Det er trygt og attraktivt å gå og sykle i kommunen – også om nettene.
  6. Vi har nærhet til grøntområder for lek og rekreasjon, og anlegg for idrett og friluftsliv.
  7. Vi jobber kontinuerlig for å redusere skadelig støy og lokal luftforurensning.
  8. Vi tilrettelegger for nødvendige tjenester for alle på tvers av alder, kultur og funksjonsnivå.
  9. Vi har en helhetlig boligpolitikk og tilstrekkelig og variert boligbygging til folk i alle livsfaser med ulike ressurser.
  10. Vi satser på forebyggende helsetjenester gjennom et attraktivt frisklivstilbud, helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

 

Les mer om folkehelsearbeid >> Helsedirektoratet.no

Informasjon om folkehelse i kommunal planlegging >> kommunetorget.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
23.09.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)