Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1721ms
(Skriv inn koden over.)

 

Fyrverkeri og alkohol – en dårlig kombinasjon

Hvert år fører uvettig bruk av fyrverkeri til bygningsbranner, skogbranner og gressbranner. I tillegg trenger mange personer legebehandling som følge av brann- og eksplosjonsskader. Et viktig forebyggende tiltak er at de som skal sende opp raketter avstår fra alkohol, i hvertfall til etter at rakettene er sendt opp.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sendt ut et brev til alle landets brannvesen, hvor de ber om kommunenes bistand til å redusere risikoen for uhell og ulykker i forbindelse med handel og uvettig bruk av fyrverkeri.

"Fyrverkeri forårsaker som kjent hvert år skader både på personer og materielle verdier. Skader som etter direktoratets oppfatning kunne vært unngått dersom publikum forholdt seg til gjeldende anbefalinger og retningslinjer knyttet til bruk av fyrverkeri. Uvettig bruk av fyrverkeri er i stor grad et ro- og ordensproblem. DSB oppfordrer derfor kommunene til å samarbeide med politiet om lokale tiltak for å forebygge den uvettige bruken av fyrverkeri, eksempelvis gjennom felles informasjon og advarsler i media", står det i brevet fra DSB

For syv år siden ble det innført forbud mot kjøp og bruk av raketter og forbud mot salg av pyrotekniske artikler som ser ut som leketøy. Samtidig viser de innrapporterte skadetallene for de fem siste årene, historisk lave verdier. DSB håper at trenden med lavere skadetall fortsetter.

Hver eneste nyttårsaften er det mellom 10 og 20 personer som skader øynene på grunn av fyrverkeri. DSB oppfordrer alle til å bruke beskyttelsesbriller for å unngå øyeskader. De poengterer også at alkohol og fyrverkeri ikke hører sammen. Med alkohol i blodet reagerer du saktere og du får også dårligere vurderingsevne. Det anbefales derfor at folk ikke avfyrer noen form for fyrverkeri om man er beruset.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet fyrverkeriregler for en trygg og skadefri kveld for både store og små. En av reglene er «ALKOHOL OG FYRVERKERI HØRER IKKE SAMMEN».

 

Forebygging.no ønsker alle sine lesere en fin og trygg  nyttårsfeiring!

Les mer om Fyrverkerireglene >> sikkerhverdag.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
28.12.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)