Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 74i8c2
(Skriv inn koden over.)

 

Kampanje fra politiet mot vold i nære relasjoner

I går lanserte Politiet en informasjonskampanje for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Målgruppen for kampanjen er personer utsatt for vold fra partner, samt vitner som kjenner til at andre blir utsatt for vold.

Målsettingen med kampanjen er å gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med når det gjelder denne type kriminalitet, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. Kampanjen skal søke å nå flere målgrupper, deriblant unge par, par med barn, par med innvandrerbakgrunn og vitner som kjenner til at noen er utsatt for vold.  

Tittelen på kampanjen er Hvor lite skal du finne deg i? Intensjonen er å signalisere at politiet har fokus på menneskeverd og retten til å leve uten frykt og vold. Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.

- De fleste relasjoner starter med forelskelse og kjærlighet. Derfor er evnen og viljen til å bortforklare og tilgi hos mange voldsutsatte helt naturlig, men også en stor utfordring. Mange finner seg i alt for mye. Vi vet at det kan være vanskelig å komme seg ut av et voldelig forhold, men volden opphører ofte ikke uten hjelp utenfra. At politiet blir koblet inn kan hindre nye hendelser, forteller prosjektleder Raymond Thorsen, som er politioverbetjent ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Voldsutsatte har et stort behov for informasjon fra politiet. Det være seg politiets rolle, hva politiet kan hjelpe voldsutsatte med, hva skjer ved en anmeldelse, l informasjon om andre hjelpetiltak osv. Kampanjen Hvor lite skal du finne deg i? er utarbeidet på vegne av hele politi-Norge. De vil ta i bruk egnede kommunikasjonskanaler tilpasset målgruppene, som for eksempel kampanjeside, plakater, film og annonser på nett og i sosiale medier.

En utfordring er balansegangen mellom forebygging på den ene siden og straffesakssporet på den andre. For mange voldsutsatte er ikke straffen det viktigste, men det å få slutt på volden og å få beskyttelse. Det kan politiet bistå med. Samtidig er det slik at når politiet blir kjent med informasjon om grov og gjentakende vold,  plikter de å opprette en straffesak.

- Det er viktig å få frem at vold i nære relasjoner ikke er en privatsak, men et samfunnsansvar og et prioritert kriminalitetsområde. Altfor mange lever med utrygghet og frykt. Politiet ønsker med denne kampanjen å bygge ned barrierer mellom publikum og myndigheter, slik at flere voldsutsatte skal ta kontakt og få hjelp når det trengs, sier Thorsen.

På kampanjesiden hvorlite.no kan vi blant annet lese en detaljert beskrivelse av hva vold i nære relasjoner kan være, samt egne sider rettet mot de som er utsatt for vold, de som er vitner og til voldsutøverne.

Prosjektet er en del av Justisdepartementets handlingsplan mot vold i nære relasjoner, et liv uten vold (2014-2017)  

 

 

Gå til kampanjesiden >> hvorlite.no

Se kampanjefilm >> Hvor lite skal du finne deg i?

Les mer om saken >> politiet.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
16.10.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)