Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3p8jio
(Skriv inn koden over.)

 

Middels kvalitet på barnehagetilbudet til de minste barna.

To omfattende forskningsprosjekter viser at norske barnehager trenger å styrke kvaliteten i sitt tilbud til barn under tre år. Vi er gode på den grunnleggende omsorgen for barna, men det er forbedringspotensiale når det gjelder å styrke positive relasjoner mellom barna og språkutvikling.

Prosjektene «Blikk for barn» (BfB) og «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN) gjennomfører nå studier som undersøker kvaliteten i norske barnehager. Prosjektene er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Foreløpige resultater fra de to pågående forskningsprosjektene blir presentert og diskutert denne uken på konferansen Bra nok? Perspektiver på kvalitet for barn under tre år i norske barnehager

Ved hjelp av internasjonale kvalitetsvurderingsverktøy har forskerne undersøkt og sammenliknet kvaliteten i 206 barnehagegrupper over hele Norge. Foreløpige resultater viser at norske barnehager ligger omtrent på samme nivå som andre europeiske land. Forskningsundersøkelsen viser at den grunnleggende omsorgen for barna er god. De ansatte er både nærværende og omsorgsfulle overfor barna. Barna får rom til å fremme egne meninger og tanker. Barnehagene ser dermed ut til å være tilpasset barnas behov og interesser. De ansatte i barnehagene støtter imidlertid ikke like tydelig opp under barns nysgjerrighet og utvikling, for eksempel når det gjelder språklig, tankemessig, sosial, motorisk og kreativ utvikling. Forskningen tyder på at det er størst forbedringspotensiale i arbeidet med barna som gruppe og det å styrke positive relasjoner mellom barna. Barnehagene har også lite utstyr og leker, og det som finnes er ofte utilgjengelig for barna, noe som begrenser barnas muligheter til inspirerende og lærerike erfaringer. Det er også et forbedringspotensial når det gjelder det overordnede tilsynet med barna til enhver tid, noe som kan ha sammenheng med barnehagenes romforhold og antall ansatte i gruppene.

Studien viser at utdanning har betydning. Ansatte med barnehagelærerutdanning er bedre og mer målrettet enn andre ansatte på å stimulere barnas språk og utvikling. Det viser seg også at det er noe bedre kvalitet i barnehager med tradisjonelle barnegrupper enn i barnehager med fleksible grupper, som eksempel basebarnehager. Imidlertid finner ikke undersøkelsen kvalitetsforskjeller mellom offentlige og private barnehager.

Forskerne påpeker at noen av svakhetene i norske barnehager som avdekkes i forskningsprosjektene, ganske lett kan rettes opp med enkle tiltak og bevisstgjøring, for eksempel å bedre hygienen.
Andre svakheter krever mer tid, ressurser og bevisstgjøring for å bedre kvaliteten. Her står både myndigheter, barnehagelærerutdanningen og barnehagesektoren overfor utfordringer som må løses til beste for små barn i barnehager.

 

Les mer om saken >> hioa.no

Mer om tema >> vg.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
26.10.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)