Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: v2c747
(Skriv inn koden over.)

 

Nye nettressurser

PopNAD og KoRus har lansert nye nettsider. PopNAD har laget egen nettside som presenterer fakta om alkohol i Norden. De syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) har laget en felles nettportal med informasjon fra KoRusene.

PopNAD er en populærvitenskapelig nettside for nordisk samfunnsforskning på alkohol, narkotika, doping, tobakk og gambling. De publiserer artikler og informasjon på svensk, norsk, dansk og finsk. Intensjonen med PopNAD er å informere og bidra til offentlig debatt og gi leserne lett og lesbar kunnskap om dagens avhengighetsforskning. De har en selvstendig rolle, men er nært knyttet til tidsskriftet Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD). Både NAD og PopNAD er en del av Nordens Välfärdscenter, en institusjon under Nordisk Ministerråd.

Nylig lanserte PopNAD nettsiden «Nordisk alkoholfakta». Der er det mulig å gå inn på de enkelte landene og lese om hvilken alkoholpolitikk som praktiseres, målene for alkoholpolitikken, alkoholkonsum i befolkningen og lenker til nettressurser som gir mer informasjon om tema alkohol i hvert land. «Nordisk alkoholfakta» gir også en oversikt over alkoholnyheter fra de nordiske landene.

Kompetansesenterrus.no er en felles nettressurs fra de syv regionale kompetansesentrene, som alle jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet. På nettsiden gis det informasjon om KoRus sitt felles samfunnsoppdrag og alle artikler i publikasjonen Rusfag

I tillegg ligger det lenker til hvert KoRus. Der finner du mer informasjon om programmer og innsatser i din region, kurs og opplæringstilbud, kontaktinformasjon og mye mer.

 

Gå til nettsiden >> nordisk alkoholfakta    

Mer informasjon om KoRus sine tilbud >>  Kompetansesenterrus.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
07.09.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)