Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4nk42k
(Skriv inn koden over.)

 

Nye unntak fra forbudet mot alkoholreklame

Fra 1. november 2015 kan alkoholprodusenter informere om produktene sine på egne nettsider. Regjeringen har lagt til 11 nye unntak fra forbudet mot alkoholreklame, i tillegg til de 9 unntakene som var fastsatt fra før. 

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i alkoholforskriftens bestemmelser om alkoholreklame. Endringene åpner for at produsenter og grossister kan gi nøktern informasjon, herunder bilder, om produktene på sine hjemmesider, samt på arrangementer som messer, omvisninger og kurs. Det åpnes også for produktbilder i Vinmonopolets nettbutikk.

I følge landbruks- og matdepartementet vil det bli enklere for bransjen å forholde seg til regelverket gjennom klarere rammer for hva som er tillatt. Tilpasning til den teknologiske utviklingen samt å imøtekomme forbrukernes behov og forventninger til faktainformasjon om alkoholholdig drikke er også en målsetning bak endringene. En viktig forutsetning som ligger til grunn er at informasjonen kun kan gis i kommunikasjonskanaler som må oppsøkes av dem som ønsker denne informasjonen. En annen forutsetning er at den informasjonen som tillates, må være nøktern, faktabasert og ikke gå lenger enn det som er nødvendig for at forbrukerne skal få informasjon om produktenes egenskaper.

Disse endringene i forbudet mot alkoholreklame skaper debatt. Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan mener endringene uthuler forbudet mot reklame, og at de foreslåtte endringene kan true det generelle forbudet mot alkoholreklame. «Verdens helseorganisasjon har reklameforbud som en av sine topp tre virkemidler for å redusere alkoholbruken. Når regjeringen nå åpner for noen former for reklame vil det bidra til å øke alkoholforbruket. Nordmenn drikker stadig mer og en av ti drikker allerede for mye.  Vi synes derfor det er viktig å beholde det generelle, medienøytrale forbudet mot alkoholreklame».  Actis mener at forslaget bidrar til flere gråsoner og en større usikkerhet om hva som er tillatt og ikke. Det fører til et økt behov for kontroll, og i følge Actis sliter Helsedirektoratet allerede i dag med å følge opp brudd på reklameforbudet.

Her er noen av unntakene som trer i kraft fra 1.november 2015:

  • Det kan legges ut produktbilder av alkoholholdig drikk i nettbutikker med rett til nettsalg av alkohol.
  • Produsenter, importører og eksportøren kan legge ut nøktern produktinformasjon på egne hjemmesider. Gjøres dette må en også fortelle om skadevirkninger av alkohol og merkekrav etter matinformasjonsforskriften. Ingrediensliste og næringsdeklarasjon kreves ikke, men det bør oppgis hvor informasjonene finnes.
  • Nøktern informasjon om alkoholholdige produkter kan gis på messer, festivaler, kurs og lignende som omhandler alkohol. Tydelig avgrenset område og ikke tilgang til personer under 18 år.
  • Nøktern produktinformasjon og bilder av produkter på Vinmonopolet og auksjonshusets hjemmesider kan legges ut uten at forbruker må be om informasjonen.
  • Pub bryggerier og andre skjenkesteder gis mulighet for å ha samme navn på stedet som på produktene som lages på stedet selv om dette også lages andre steder.

 

Les mer om saken >> regjeringen.no

Gå til >> forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.(alkoholforskriften)

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
14.09.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)