Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4c8po6
(Skriv inn koden over.)

 

Salg og bruk av e-sigaretter på lik linje med tobakk?

Å tillate salg av e-sigaretter med nikotin er et av forslagene som sendes på høring denne uken. Regjeringen foreslår at salg og bruk av e-sigaretter reguleres på samme måte som vanlig røyketobakk, unntatt når det gjelder oppstillingsforbud og standardisering av tobakkspakker.

Bakgrunnen for endringsforslagene i Tobakkskadeloven henger sammen med at EU vedtok et nytt tobakksdirektiv i 2014. Tobakksdirektivet har som utgangspunkt å gjøre tobakk mindre tiltrekkende på unge, samtidig som det skal tilrettelegge for felles reguleringer av tobakksprodukter på tvers av grensene i EU. Norge er forpliktet til å følge opp EUs tobakksdirektiv.

Reguleringen av salg og bruk av e-sigaretter foreslås i hovedsak å følge samme regler som ved tobakk. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det blir forbudt å bruke e-sigaretter der det er forbudt å røyke vanlige sigaretter. Bakgrunnen for dette er at Folkehelseinstituttet har konkludert med at passiv eksponering for damp fra e-sigaretter kan være helseskadelig for sårbare grupper, som personer med hjerteproblemer, gravide og barn. Regjeringen vil dermed få en slutt på at brukere av e-sigaretter kan dampe på munnstykkene sine på steder der røykeforbudet gjelder. I dag er det opp til eierne av lokalene å tillate, eller forby, røyking av e-sigaretter. I tillegg peker helsemyndighetene på at enkelte e-sigaretter er svært like sigaretter, og at det kan være vanskelig å se forskjell på røyk og damp i et lokale, noe som gjør tilsynsmyndighetenes arbeid vanskeligere. Dagens reklameforbud for e-sigaretter videreføres.

EU-direktivet medfører også at helseadvarselen på røykpakkene blir større enn tidligere, og med nye bilder. Helseadvarselen på snus skal stå både foran og bak på boksen. I tillegg skal advarselsteksten på snus endres fra at snus «kan» være helseskadelig, til at det «er» helseskadelig.

 I tillegg inneholder direktivet et nytt forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk. Det er også et forbud mot tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, samt merking av villedende elementer på pakningene. Dette forbudet gjelder alle tobakksvarer og e-sigaretter. Snus er unntatt fra forbudet mot smakstilsetninger i EU-direktivet og departementet foreslår ikke forbud mot smakstilsetninger i snus.

Direktivet setter nye krav til ingrediens- og utslippsrapportering. For urtebaserte røykeprodukter setter direktivet nå krav til helseadvarsler og ingrediensrapportering. For nye tobakksprodukter som i dag er forbudt å omsette i Norge foreslås det innført en godkjenningsordning på bakgrunn av direktivets krav.

Høringsfristen er satt til 18. januar 2016.

 

 

Les mer om høringsforslaget >> regjeringen.no

Rapport fra Folkehelseinstituttet >> Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Les SIRUS-rapportene >> Hva er elektroniske sigaretter, hvor farlige er de og hvordan bør de reguleres?   og Elektroniske sigaretter – bruksmønster, brukergrupper og brukerkultur

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
30.10.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)