Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: b16y26
(Skriv inn koden over.)

 

Salg og skjenking av alkohol- nye verktøy

Det å drive et salgs- eller skjenkested kan være utfordrende og innebærer et stort ansvar. Alkoholloven krever blant annet at det ikke skal selges eller skjenkes alkohol til mindreårige eller åpenbart påvirkede personer. I samarbeid med flere bransjeaktører har Helsedirektoratet utviklet nye tiltak og verktøy som skal gjøre det enklere å overholde alkoholloven.

1. januar 2016 trer nye regler om prikktildeling i kraft, og kommunene vil da være forpliktet til å tildele prikker ved regelbrudd og inndra bevillinger ved 12 tildelte prikker. De alvorligste overtredelsene, som brudd på bistandsplikt, forsvarlig drift og hindring av kommunal kontroll straffes med åtte prikker. Deretter deles det f.eks ut fire prikker ved brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene. To prikker kan man få ved gjentatt diskriminering, eller at personer som er åpenbart påvirket av rusmidler gis adgang til lokalet. Brudd på kravet om alkoholfrie alternativer og brudd på regler om skjenkemengde er eksempler på overtredelser som fører til en prikk.

Ett av målene med ordningen er at salgs- og skjenkestedene bedre skal kunne forebygge at det skjer lovbrudd. Helsedirektoratet ønsker å bidra til at bransjen lykkes i sitt arbeid med ansvarlig salg og skjenking, og dermed unngår å få prikker. I samarbeid med flere bransjeaktører har derfor Helsedirektoratet utviklet flere nye tiltak og verktøy som skal gjøre det enklere å overholde alkoholloven;

Guide til internkontroll, er et praktisk verktøy som skal hjelpe salgs- og skjenkestedene å lage gode rutiner og dermed unngå at lovbrudd skjer. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester. Denne guiden hjelper bedriften med å lage et godt system. I tillegg presenterer den nye retningslinjer for kommunenes kontroll av systemet. Målgruppen er ledere/eiere av skjenkesteder.

E-læringskurs for ansatte i skjenkebransjen. Kurset gir blant annet kunnskap om alkoholloven og hvordan man kan håndtere ulike situasjoner. Ansvarlig vertskap handler om å bidra til et trygt og hyggelig uteliv ved ikke å skjenke mindreårige eller åpenbart påvirkede gjester. Ansvarlig vertskap e-læring vil gi kunnskap om regelverk og situasjonshåndtering som kan være nyttig for de som jobber i utelivsbransjen. Ved bestått prøve får man kursbevis.

Elektronisk kunnskapsprøve for salgs- og skjenkekontrollører. For at bransjen skal være trygg på at kontrollen utføres på riktig måte, er det også viktig at kontrollørene har tilstrekkelig kompetanse. I forskrift § 9-3 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. står det: Kommunen er ansvarlig for at de som skal foreta kontroll ved salgs- og skjenkestedene (kontrollørene) får den nødvendige opplæring for å kunne ivareta sine oppgaver. Fra 1.januar 2016 er denne kunnskapsprøven obligatorisk.

For å informere om nye tiltak og verktøy, arrangerte Helsedirektoratet et miniseminar for salgs- og skjenkebransjen, kommuner og kontrollører mandag 14.desember 2015. Seminaret ble filmet og opptaket er nå tilgjengelig på kommunetorget.no

 

Les mer om saken >> helsedirektoratet.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
15.12.2015

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)