Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0r356b
(Skriv inn koden over.)

 

Strengere regler for privatimport av legemidler

Fra 1.oktober 2015 er det forbudt for privatpersoner i Norge å bestille medisiner på nett som sendes fra utlandet. Unntaket er import av legemidler fra EU/EØS-land som er reseptfrie og godkjent i Norge, og som har norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen. Det er fortsatt lov å ta med legemidler til eget bruk ved utenlandsreiser.

Privatimport av legemidler på nettet er sterkt økende, og et av målene med de nye regelendringene er å få redusert antall forsendelser som inneholder ulovlige legemidler. I følge Statens legemiddelverk er det en stor andel av «apotekene» på internett som driver ulovlig. Faren er stor for at legemidlene er falske og ikke inneholder det som står på pakningen. Legemiddelverket antar at 62 prosent av medisiner som selges på internett er falske, og derfor potensielt farlige. Dosene kan være for lave, slik at man ikke oppnår effekt, eller for høye med risiko for alvorlige bivirkninger. Det betyr at det er vanskelig å vite hva man får i seg, og i verste fall kan det resultere i alvorlige helseskader etter å ha brukt slike produkter.

I følge Legemiddelverket er det flere årsaker til at legemidler ikke er tillatt å importere; legemidlet mangler norsk godkjenning og forpakning, er importert fra land utenfor EØS-området, er reseptpliktig i Norge, mengden som importeres er større enn tre måneders normal bruk, er ikke til personlig medisinsk bruk eller legemidlet er til dyr.

I følge Toll- og avgiftsdirektoratet blir prosedyren, etter 1.oktober 2015, at mottakerne av pakker som inneholder ulovlig importerte legemidler blir varslet om at innholdet er tilbakeholdt. De får en frist på ti dager til å begrunne hvorfor de mener at importen er lovlig. Dersom mottakeren ikke svarer forsendelsesselskapet innen fristen, blir legemidlet destruert. Eventuelt annet lovlig innhold i pakken blir levert til mottakeren. En oversikt over produkter som klassifiseres som legemidler i forbindelse med privatimport, og som er ulovlig finner du her.

Tollvesenet og politiet har den siste tiden uttrykt bekymring for det de kaller «narkotikaturisme». De ser en trend hvor nordmenn fyller kofferten med store mengder reseptbelagte medisiner og frakter det med seg til Norge - helt lovlig. Politiets frykt er at pillene blir videresolgt på gata. Lovverket sier nemlig at man kan ha med seg medisiner for opp til 30 dagers forbruk tilbake til Norge fra andre Schengen-land. Politiet frykter at regelen blir grovt misbrukt av mennesker som kjøper seg legeattester fra korrupte leger i utlandet.

Statens legemiddelverk har foreslått en forskriftsendring som reduseres fra 30 dagers forbruk til en ukes forbruk, men Helse- og omsorgsdepartementet har ikke tatt noen beslutning i saken. Ulempen med innstrammingen er at det kan gjøre det noe vanskeligere for folk som reiser og trenger medisiner. Den åpenbare fordelen er at det kan hindre narkotikaturisme. Inntil videre er det fortsatt lov å ta med legemidler til eget bruk ved utenlandsreiser.

 

Les mer om de nye reglene >> Statens legemiddelverk

Mer informasjon om bekymringen rundt «narkotikaturisme» >> dagbladet.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
02.10.2015

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)