Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: gpr1id
(Skriv inn koden over.)

 

Alle røykpakker og snusbokser blir reklamefrie og nøytrale

Nylig vedtok Stortinget flere endringer i tobakkskadeloven. I løpet av 2017 vil både røykpakker og snusbokser bli standardiserte, uten logo og farge. Forbudet mot salg av e-sigaretter oppheves, men kommer samtidig under røykeloven. Det vil si at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Tobakkskadeloven har som formål å begrense helseskader gjennom å redusere tobakksforbruket, forebygge at barn og unge bruker tobakk, beskytte befolkningen mot passiv røyking og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Loven regulerer mange områder som blant annet salg og utlevering, aldersgrenser, reklameforbud, innhold og merking, hvor det er forbudt å røyke.

9.desember 2016 vedtok Stortinget noen endringer i tobakkskadeloven. Endringene vil trolig tre i kraft i løpet av første halvår 2017. Det vil være en overgangsperiode på ett år etter at endringen trer i kraft, for å gi tobakksindustrien tilstrekkelig med tid til å innrette seg.

Et av vedtakene handler om å innføre standardiserte tobakkspakninger. Det vil si at det vil være lik utforming på merking av alle tobakkspakninger, både snusbokser og røykpakker. Det vil ikke lenger være tillatt for produsentene å bruke logo, symboler, bilder, farger eller annen form for reklame. Emballasjen skal være ensfarget, og merkenavn skal være skrevet i en bestemt farge og ha en standardisert stil. Alle sigarettpakker og snusbokser vil få samme farge, en brunfarge som er forsket frem å være den minst attraktive og den man liker minst. I tillegg til samme farge blir alle bokstaver i samme font og størrelse.

Norge er blant de første landene i verden som innfører en lov der alle snus- og røyketyper skal selges i helt lik innpakning. Australia var det første landet i verden som innførte standardiserte pakninger i 2012. Erfaringene herfra tyder på at det er et effektivt tiltak for å hindre rekruttering av unge røykere. Flere andre land, som Storbritannia, Irland, New Zealand, Finland og Frankrike, er i ferd med å innføre standardiserte tobakkspakninger.

Selv om det har vært en nedgang i antall røykere de siste årene, viser trenden at en del unge mennesker begynner å snuse. Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, mener en stor del av problemet er at snus har blitt en mote-ting blant mange unge. – For noen år siden var det et par forskjellig typer bokser. Nå finnes det over 200 ulike varianter, og da sier det seg selv at rosa bokser er rettet mot unge jenter, og annet design mot, for eksempel, hockeyspillere, sier hun i et intervju på tv2.no. Å innføre tobakk som er helt nøytralt tror hun vil ha effekt. – De har telefonen liggende på bordet, også har de boksen liggende ved siden av. Den forteller hvem du er og hvilken gruppe du tilhører, og det er nok derfor det er blitt så trendy og populært, sier Ryel.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Sirus, nå Folkehelseinstituttet, gjort en analyse av en holdningsundersøkelse om snuspakninger. 672 deltakere fra Norstads web-panel, i aldersgruppen 16-30 år deltok i studien. Resultatene viste at nøytrale snusbokser ikke ble vurdert som mindre attraktive enn originale pakninger. Derimot var det en tendens til at nøytrale pakninger med helseadvarsler, var mindre attraktive enn de originale snusboksene. I forhold til de originale snusboksene var nøytrale bokser i mindre grad knyttet til positive brukerkarakteristikker som «sosial», «sporty», og «unik». Forskeren bak studien konkluderte med at det ikke så ut til at nøytrale snusbokser var mindre attraktive, men at de kan gjøre det vanskeligere å gi snus tilleggsverdi i form av brukeridentitet.

I tillegg til standardiserte tobakkspakninger vedtok Stortinget at forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin oppheves. E-sigaretter, både med og uten nikotin, kommer samtidig under røykeloven slik at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

 

Les mer om saken >> helsedirektoratet.no

Se kreftforeningens film om barns oppfatninger om hvordan snuspakker ser ut >> kreftforeningens youtubekanal

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
13.12.2016

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)