Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2p1f67
(Skriv inn koden over.)

 

Julebordsesongen kan være en utfordring for skjenkenæringen

I julebordsesongen er det ekstra mange mennesker ute på byen og adferden til disse kan være annerledes enn mange av de som frekventerer utelivet resten av året. For skjenkenæringen er det viktig at antallet gjester, gjennomføringen av skjenkingen, alderskontrollen og interne rutiner må være innrettet slik at brudd på Alkohollovgivningen unngås.

I en artikkel på kommunetorget.no beskriver Eskild Freibu, som er jurist, noen av de utfordringene som skjenkenæringen står overfor i julebordsesongen. En sentral faktor er at ordensvaktene må håndtere gjester som ikke er vant til å være på ute utestedene, noe som kan være en utfordring. Dette kan gi seg utslag i konfrontasjoner med godt voksne gjester som ikke er vant til å bli nektet inngang på grunn av eget beruselsesnivå, interne konflikter på arbeidsplassen blir gjenstand for høylytt krangel på kvelden til sjenanse for andre gjester, eller at det er krevende å avvise en gjest i et følge fra samme arbeidsplass.

Julebord er også en ekstra utfordring for de som serverer. Mange sitter og drikker under et måltid som ofte varer over lang tid. For servitøren er det vanskelig å vurdere beruselsesnivået underveis, da det ofte blir tydelig først når gjesten reiser seg utpå kvelden. Det at mange av gjestene er på alder med foreldre/besteforeldre til unge servitører, kan bidra til at det blir en utfordring å nekte servering av alkohol.

For skjenkenæringen er julebordsesongen en viktig periode i forhold til årsomsetningen. Samtidig er det viktig at de forholder seg til reglene i Alkoholloven. I dette ligger det at antallet gjester, gjennomføringen av skjenkingen, alderskontrollen og interne rutiner må være innrettet slik at brudd på alkohollovgivningen unngås.

I artikkelen beskriver Freibu lovene som er relevante i forbindelse med julebordsesongen. Det handler blant annet om at det er forbud mot å dele ut gratis alkoholholdig drikke til gjestene, det er ikke lov å ha medbragt drikke inn i lokalet, forbud mot alkoholreklame, alkohollovens «langingsforbud» og bortvisningsplikt.

Overskjenkingsforbudet, som sier at det ikke skal skjenkes til gjester som er «åpenbart påvirket», kan være en utfordring også utenfor julebordsesongen. Det forbudet blir ekstra utfordrende når det er mange og «nye» gjester til stede i lokalet. Alkoholloven fastslår også at skjenkestedet skal forebygge at gjester blir «åpenbart ruspåvirket».

Alkoholloven pålegger skjenkestedene til å avvise gjester som allerede ved ankomst viser seg å være så beruset at det ikke er tillatt å slippe vedkommende inn i skjenkelokalet. At kvelden sammen med kollegaene må avsluttes utenfor skjenkestedet, kan være svært skuffende for gjesten og kollegaene.

- Virksomheten må tilpasse interne rutiner, bemanning, vakthold mv slik at julebordsesongen blir trivelig for både gjestene og de som skal arbeide i skjenkevirksomhetene i denne perioden, oppsummerer Freibu i artikkelen.

 

Les artikkelen >> Utfordringer i julebordsesongen for skjenkenæringa og «amatører på byen»

Tidligere nyhetssak på forebygging.no >> Drikkevett – en app for bedre kontroll på alkoholinntaket

 

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Publisert:
09.12.2016

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)