Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2034t4
(Skriv inn koden over.)

 

Mindreårige får fortsatt kjøpe alkohol i butikker

Hvert år tester ungdomsorganisasjonen Juvente dagligvarebransjen for salg av alkohol til mindreårige.  Undersøkelsene som ble gjennomført i 2015 viser at 1 av 3 butikker selger alkohol til ungdom under 18 år

Dette er det niende året på rad at Juvente gjennomfører salgskontroller i butikker rundt om i Norge. Fra august til desember 2015 ble 1224 butikker kontrollert ved at jenter og gutter i alderen 13-16 år prøvde å kjøpe alkohol på Vinmonpol og i dagligvarebutikker.

Kontrollene gjennomføres ved at en mindreårig går inn i butikken, tar med seg alkoholholdig drikke og en annen dagligvare, og stiller seg i kø for å betale ved kassa. Hvis kontrollørene blir spurt om legitimasjon, svarer de «Nei, det har jeg ikke. Kan jeg få kjøpe allikevel?». Får de et ja, betaler de for varene og forsøket registreres som «salg». Får de et nei, forlater de butikken og forsøket registreres som «ikke salg». Juvente-kontrollørene lyver ikke på alderen og bruker aldri falsk legitimasjon. I følge Maria Elizabet Aspen, leder i Juvente, er kontrollene realistiske.  Ungdommene har ikke prøvd å fremstå som eldre. De har verken kledd seg ut, endret på utseendet eller prøvd å kjøpe ting som voksne kjøper, for eksempel bleier eller lignende, forklarer Aspen i en pressemelding fra skjenkekontrollen.no

Resultatene fra 2015 viser at 29 prosent av de kontrollerte butikkene solgte alkohol til mindreårige. Det er en liten nedgang i forhold til året før, hvor 37 prosent av butikkene ikke overholdt aldersgrensene. Det er vanskelig å vite om nedgangen skyldes endrede rutiner i butikkene, alder og utseende på kontrollørene eller om det er rene tilfeldigheter.

Tabellen viser andel som solgte alkohol i kjøpsforsøkene. Hentet fra skjenkekontrollen.no

Det er ganske stor variasjon mellom utsalgsstedene hvorvidt de forholder seg til lovverket. Nærbutikken kommer dårligst ut i kontrollene, ved at over halvparten av testkjøperne fikk kjøpe alkohol. Dette står i kontrast til Kiwi, som solgte kun i 8 prosent av forsøkene, og dermed er den butikk-kjeden som kom best ut av kontrollene. Undersøkelsen viser at Vinmonopolet er de som er flinkest til å følge regelverket, med kun 4 prosent salg av alkohol til mindreårige.

Fra 1.januar 2016 har det trådt i kraft en endring i forskrift for salg av alkoholholdig drikke. Endringen innebærer at bevillingshavere ilegges «prikker» dersom de bryter reglene for bevillingen sin. I følge Juvente er dette et godt tiltak, men samtidig verdiløst om det ikke gjennomføres regelmessige og kvalitetsmessig gode kontroller. Det er de enkelte kommunene som er ansvarlige for å tildele og kontrollere salgs- og skjenkebevillinger. Flere ulike undersøkelser viser at de kommunale kontrollene sjelden avdekker brudd som kan føre til prikkutdeling eller inndragelse av bevilling.

For at man skal få slutt på ulik praksis i forhold til salg av alkohol til mindreåringe, anbefaler Juvente at det innføres legitimasjonsplikt på alle varer som krever aldersgrense. Ved å ha fullstendig legitimasjonsplikt på aldersbestemte varer, uavhengig av om kunden er 16 eller 80 år, vil man eliminere den skjønnsmessige vurderingen butikkansatte i dag må gjøre av kundens alder. Dette vil igjen bidra til at færre ungdommer får kjøpe alkohol før de fyller 18 år. Det burde være like lett å spørre om legitimasjon, som om pose, men likevel ser vi at det er utbredt at ungdommene ikke blir spurt. Når butikkene ikke overholder reglene for salgsbevillinga si og kommunene ikke evner å kontrollere og sanksjonere kjedene, mener vi den åpenbare løsningen må bli å innføre legitimasjonsplikt for alle, sier Maria Elizabet Aspen.

 

Les hele rapporten fra Juventes landsdekkende kontroll >>  skjenkekontrollen.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Publisert:
11.07.2016

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)