Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e2822x
(Skriv inn koden over.)

 

Rusfag – tema brukermedvirkning

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).  I denne utgaven settes det fokus på brukermedvirkning, et aktuelt tema for både KoRus og de som mottar våre tjenester.

KoRus jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet, og en av hovedoppgavene er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Videre å iverksette og implementere statlige satsinger på rusområdet i den enkelte region. Magasinet Rusfag, som blir gitt ut to ganger i året, er et ledd i dette arbeidet.

Rusfag 2/2016 inneholder følgende saker:

TEMASAK: Brukermedvirkning i tjenestene Av: May Brit Leirtrø Røstad og Anne-Cathrine Reuterdahl

ARTIKKEL: Recovery – når brukere lærer opp brukere Av: Marit Vasshus

INTERVJU: Medforskning – erfaringer med brukermedvirkning Av: Sonja Mellingen

KRONIKK: Dilemmaer knyttet til brukermedvirkning Av: Espen Freng og Ragnhild Audestad

PORTRETT: Jon Storaas (RIO) - en uredd og tydelig talsperson for rusmisbrukerne Av: Carina Kaljord

FAGARTIKKEL: Hvordan kartlegge når man ikke finner brukeren? Erfaringer med HKH Av: Katrin Øien

ARTIKKEL: StarRus-konferansen Av: Marit Vasshus

RUSFORSKNING: Forskningsfunn fra rusfeltet

NYTTIGE VERKTØY: Brukerplan i kommunene Av: Jeanette Rundgren og Atle Holstad

FAGARTIKKEL: Hvordan drikker mødre etter at de har fått barn? Av: Sonja Mellingen

NYTTIGE VERKTØY: KOR sikrer at hjelpen er nyttig Av: Carina Kaljord

MIN ARBEIDSDAG: Bruker egen erfaring til å hjelpe andre Av: May Brit Leirtrø Røstad

BOKANMELDELSE: Barn i rusbelastede familier Av: Titti Huseby

FAGARTIKKEL: Familiestøtte – et tilbud for brukere og pårørende i forskning Av: Tone Lise Brattrud og Kari Kjønsberg

 

De syv KoRusene står sammen bak Rusfag og sendes ut gratis på etterspørsel. Ønsker du å abonnere på Rusfag, kan du fylle ut skjemaet på nettsiden til KoRusene >> kompetansesenterrus.no

 

Se nettversjonen av hele temamagasinet >> Rusfag 2/2016

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
10.11.2016

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)