Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: i05i44
(Skriv inn koden over.)

 

Alkoholfritt svangerskap

24.oktober arrangerte Helsedirektoratet et fagseminar, som var starten på en ny kampanje, hvor fokus er alkoholfritt svangerskap. Selv om de fleste kvinner i Norge slutter å drikke alkohol når de blir gravide, er det fortsatt barn som blir født med alkoholskader. I forhold til det forebyggende arbeidet, er det blant annet viktig å komme tidlig inn med informasjon til kvinner som planlegger å bli gravid, for å gi barnet i magen en best mulig start.

Helsedirektoratet anbefaler totalavhold i svangerskapet, dette som et «føre-var» - prinsipp. Ved å være avholdende i hele svangerskapet, eliminerer man all risiko for alkoholrelaterte skader. Alkohol kan skade fosteret i alle faser av graviditeten, og det finnes ingen sikker nedre grense for alkoholinntak. Risikoen for skader øker når alkoholmengden øker, og hvor ofte fosteret blir eksponert for alkohol. Individuelle forskjeller, både hos mor og barn, spiller også inn.

Over de siste 10 årene har bruken av alkohol blant kvinner økt, både i gjennomsnittlig konsum og i antall ganger kvinnen har drukket seg beruset. Til tross for at norske kvinner i stor grad følger helsemyndighetenes anbefalinger om totalavhold, antas det at rundt 4 prosent hadde drukket alkohol etter at de kjente til at de var gravide. 

Hvis barnet har blitt utsatt for alkohol, og fått skader, så varer det livet ut. Skadenes omfang har stor variasjon i typen og alvorlighetsgraden. En felles betegnelse for medfødte alkoholskader er FASD Føtale Alkohol Spektrum Forstyrrelser. Man antar at i Norge har ca 1,5 barn pr.1000 fødte barn alkoholrelaterte skader.

Flere fagpersoner var invitert til fagseminaret for å snakke om ulike temaer knyttet til alkoholfritt svangerskap.

  • Ingen nyfødte med alkoholskader- en oppnåelig visjon? Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør, Barne- og ungdomshelse, Helsedirektoratet.
  • Alkohol og livsstil – rusmiddelbruk blant kvinner. Elin K. Bye, Folkehelseinstituttet.
  • Klinisk bilde, utredning og tiltak for barn med medfødt alkoholeksponering. Gro Løhaugen, nevropsykolog, PhD og Jon Skranes, professor, dr. med. Regional kompetansetjeneste - Medfødte russkader.
  • Alkohol, legemidler og graviditet - nytt og nyttig. Hedvig Nordeng, professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
  • Kunnskap og holdninger blant gravide og helsepersonell. Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør, Barne- og ungdomshelse, Helsedirektoratet.
  • Veien videre. Hvordan fremme informerte valg og beskytte det ufødte barnet? Spørsmål og diskusjon med panel.

Seminaret varte i to timer, og ble streamet direkte. Du kan se alle foredragene HER (første foredrag starter 13 minutter og 50 sekunder ut i filmen).

Hedvig Nordeng snakket i sitt innlegg om en annen utfordring i informasjonsarbeidet rettet mot gravide, nemlig at en del gravide kan være engstelig for å ta legemidler under svangerskapet. De kan oppleve at det er ulik informasjon fra f.eks lege, pakningsvedlegg, farmasøyt og informasjon på nett. Denne usikkerheten kan føre til at kvinnene velger å ikke ta medisin som de faktisk trenger, noe som er bekymringsfullt. I sitt innlegg løftet hun frem at farmasøyter kan være en trygg og viktig kunnskapskilde. 6 av 10 bruker medisiner i svangerskapet. Mest vanlige er antibiotika, paracetamol og en del reseptfrie medikamenter. Hennes visjon er at gravide skal føle seg trygge i forhold til legemiddelbruk, og at det blir et tettere samarbeid mellom lege, jordmor, helsesøster og farmasøyt.

I forhold til det forebyggende arbeidet, er det viktig å komme tidlig inn med informasjon til kvinner som planlegger å bli gravid, for å gi barnet i magen en best mulig start. Helsepersonell bør også bruke god tid i første konsultasjon for å kunne kartlegge kvinnens livssituasjon og for å skape tillit for å kunne samtale rundt vanskelige tema. 

 

For mer informasjon om graviditet og alkohol >> helsenorge.no

Les også artikkelen på forebygging.no >> Hvordan drikker mødre etter at de har fått barn?

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Helsedirektoratet

Publisert:
25.10.2017

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)