Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: wg7372
(Skriv inn koden over.)

 

Kunnskapsbasert praksis – nettressurs og e-læringskurs

Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet har gått sammen om å utvikle nettressursen kunnskapsbasertpraksis.no. Formålet er å bidra til økt bevissthet og refleksjoner over hvilke kunnskapskilder du baserer dine handlinger på. Mye av innholdet på kunnskapsbasertpraksis.no tilbys også som e-læringskurs. 

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert- og erfaringsbasert kunnskap, og ved å lytte til pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Nettressursen Kunnskapsbasertpraksis.no har som mål å styrke beslutningsgrunnlaget til deg som jobber i helse- og sosialsektoren, og bevisstgjøre hvor du henter din kunnskap fra. Kunnskapskildene kan for eksempel være kollegaer, eksperter, forskning, retningslinjer, kurs osv. Kildene har styrker og svakheter. De som arbeider i klinisk praksis, må være bevisst på disse styrkene og svakhetene. Prosedyrer som ikke er basert på oppdatert kunnskap kan i verste fall føre til feilbehandling av pasienter. Derfor er det viktig at helsepersonell lærer seg metoder for hvordan de skal søke seg fram til den beste tilgjengelige kunnskapen, og kritisk vurdere denne.

Kunnskapsbasert praksis presenteres gjerne som en prosess i seks trinn. Hvert trinn er viktig i ditt daglige arbeid.

Trinnene i kunnskapsbasert praksis:

  1. Refleksjon over egen praksis
  2. Formulere spørsmål (spørsmålsformulering)
  3. Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk)
  4. Kritisk vurdere forskningen
  5. Anvende forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov
  6. Evaluere egen praksis

I tillegg til tekst som beskriver de ulike trinnene, er det korte videoforedrag fra flere forskere.

Mye av innholdet på kunnskapsbasertpraksis.no er integrert i et e-læringskurs. Kurset er utviklet for leger i spesialisering, men kan tas av alle. Kurset består av en rekke delkurs, hvorav et med flere moduler. Hele kurset tar 4-5 timer å gjennomføre.

Hvis du er ansatt i et helseforetak, anbefales det at du tar kurset via læringsportalen slik at det blir registrert at du har gjennomført kurset. Noen av læringsportalene gir mulighet for innlogging som ekstern bruker med tilhørende dokumentasjon av gjennomførte kurs. Hvis du ikke har tilgang til en slik læringsportal kan du ta kurset via lenken nederst på denne siden. Denne gjennomføringen blir da ikke dokumentert.

Kunnskapsbasertpraksis.no er laget i et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet. E-læringskurset er tilrettelagt av Lena Marie Haukom, Sørlandet sykehus og Bente Langvik Olsen, Sykehuset Innlandet i samarbeid med Irene Wiik Langengen og Hilde Strømme, Folkehelseinstituttet.

 

Lenke til e-læringskurset finner du HER

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock/kunnskapsbasertpraksis.no

Publisert:
21.09.2017

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)