Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8cb8ui
(Skriv inn koden over.)

 

Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene

Nordens välfärdscenter har utarbeidet publikasjonen «Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene». Intensjonen er å bidra til at rapporteringen om alkohol og narkotika i mediene skal bli mer faktabasert og nyansert.

Publikasjonen retter seg i første rekke mot journaliststudenter og forskere som innleder sin karriere. Den vil også være relevant for andre som arbeider på alkohol- og rusmiddelområdet.

Journalister og forskere trenger hverandre. Mange forskere har interesse av å gjøre forskningen sin synlig i media, og journalistene har interesse av å finne de riktige ekspertene og få et korrekt faktagrunnlag for sakene sine. Journalistikk er et sentralt og oftest nødvendig mellomledd for å gjøre forskning tilgjengelig og forståelig for allmennheten.

I følge publikasjonen gjør de fleste journalister og forskere en god jobb. «Likevel kan medias reportasjer om alkohol og narkotika ofte bli vinklet skjevt. Alkohol- og narkotikafeltet preges av motstridende informasjon og ulike parters interesser, for eksempel folkehelsemyndighetenes og alkoholindustriens. I en ideell verden har en journalist som skriver om alkohol og narkotika, gode kunnskaper om blant annet medisin, sosiologi, kriminologi og samfunnsvitenskap. Et problem med dagens journalistikk er at de fleste journalister ikke har mulighet til å spesialisere seg innenfor forskjellige emner» (s.5).

Det at journalistene ikke har god nok kunnskap om feltet, og jobber under tidspress, gjør at risikoen for misforståelser og feiltolkninger er stor. Da blir det viktig at den enkelte forsker bevisst kommuniserer forskningsresultatene sine, på en tydelig og enkel måte.

Publikasjonene tar opp flere tema, i tillegg til møtet mellom journalister og forskere. Rollene og forskernes medvirkning i mediene har endret seg over tid. Tidligere var journalistikkens viktigste oppgave bare å skrive nyhetsfakta. I dag legges det stadig mer vekt på å tolke og analysere nyhetshendelser i journalistikken. Tidligere uttalte forskere seg først og fremst i egenskap av forskere tilknyttet en viss undersøkelse, men nå får de også spørsmål om bakgrunnen for og betydningen av ulike sosiale fenomener. De kan også bli bedt om å evaluere politiske beslutninger.

«Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene» inneholder tips til journalister og forskere om hvordan forenkle kommunikasjonen mellom disse gruppene. Det finnes også en ordliste som kan være til hjelp når man skal lese forskningsresultater, og eksempler på termer som kan være problematiske ved rapporteringen av forskjellige former for misbruk.

Med økt forståelse og respekt for hverandres arbeidsmåter øker sannsynligheten for at rapporteringen blir pålitelig og riktig. Forskerne kan trenge medietrening, og journalistene kan trenge trening i å skrive om forskning. Nordens välfärdscenter håper at denne publikasjonen kan være en hjelp på veien.

 

Les >> Misbruk av fakta? Alkohol og narkotika i mediene

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
18.07.2017

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)