Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: kh1k6y
(Skriv inn koden over.)

 

Alkohol – en utfordring for FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål har god helse for alle, uansett bakgrunn og alder, som ett av de overordnede målene. Ifølge rapporten Alcohol and global health utgjør alkohol en stor utfordring for å nå dette målet.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Planen består av 17 mål og 169 delmål. Målene dekker blant annet utrydding av fattigdom og sult, god helse og utdanning, likestilling mellom kjønnene, ren energi for alle, fred og rettferdighet.

Rapporten Alcohol and global health er utarbeidet av SERAF[1] på oppdrag av FORUT[2]. Rapporten tar utgangspunkt i det tredje bærekraftsmålet som handler om god helse, og særlig delmål 3.4 og 3.5:

3.4) Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.

3.5) Styrke forebygging og behandling av misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol.

Rapporten forteller at alkohol fører til større problembyrde og mer skade per liter konsum i lavere sosioøkonomiske grupper enn i høyere. Dermed bidrar alkoholen til å opprettholde skjevhet i helseutfall som vi ser både internasjonalt og innad i mange land. Rapporten konkluderer med at alkohol utgjør en trussel for å nå FNs bærekraftsmål og at reduksjon av alkoholbruk er helt nødvendig for å skulle nå delmålene 3.4 og 3.5.

«Selv om mennesker med lave inntekter og som lever med mange sosiale utfordringer, som gruppe konsumerer mindre alkohol totalt, opplever disse gruppene større konsekvenser som følge av alkoholbruken. Dette er et viktig paradoks å løfte frem. De negative konsekvensene fra alkohol for disse gruppene kan være tap av inntekt, vold, stigmatisering og familieoppløsning. I tillegg er alkoholens direkte innvirkning på helsa en større negativ helsekonsekvens for disse gruppene enn for andre, fordi de har mindre ressurser til å gjøre noe med helseproblemet». Det skriver Thomas Clausen (en av forfatterne bak rapporten) og Nils Johan Garnes (prosjektleder i FORUT/IOGT Norge) i ett innlegg på Bistandsaktuelt.no.

Alkohol utgjør en stor risikofaktor for flere av målene. Det gjelder for målene om helse, men også under andre målsettinger som trafikksikkerhet, vold og likestilling. En utfordring for Norge er at det norske oljefondet har en rekke investeringer i alkoholindustrien, til en verdi rundt 90 milliarder kroner. Dette til tross for at Norge aktivt støtter opp om FNs bærekraftsmål. Dette paradokset har bidratt til at det i sommer er satt i gang en kampanje for at Oljefondet skal trekke sine investeringer ut av alkoholindustrien.

 

Last ned og les rapporten >> Alcohol and global health[1] Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

[2] FORUT, Solidaritetsorganisasjon for utvikling, er en organisasjon som har som formål å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
26.07.2019

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)