Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5cey1u
(Skriv inn koden over.)

 

Folkehelseprofiler 2019 for kommuner og bydeler

Nå er årets folkehelseprofiler for kommuner og bydeler tilgjengelige. Årets tema er oppvekst og levekår for barn og unge. Folkehelseprofilene for fylkene kommer 12. mars.

Folkehelseprofilene og de tilhørende statistikkbankene skal understøtte folkehelsearbeidet i kommuner og fylker. Sammen med andre data og lokalkunnskap kan disse produktene benyttes til å få oversikt over folkehelsen og bidra til målrettet arbeid, jamfør lov om folkehelsearbeid.

Temaområdene i folkehelseprofilen er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. Generelle tema ved profilene er befolkning i kommunen, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Det presenteres også folkehelsebarometer for kommunene, som gjør at kommunetallene kan sammenlignes med resten av landet.

For 2019 er det utarbeidet en egen folkehelseprofil for hver enkelt av de 422 kommunene i Norge. I tillegg er det egne profiler for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Du finner folkehelseprofil for din kommune eller bydel HER. 

Årets tema er oppvekst og levekår for barn og unge. Oppvekstmiljøet er viktig for at barn og unge skal kjenne seg trygge og oppleve mestring. I følge Folkehelseinstituttet (FHI) har kommunen virkemidler for å skape et godt miljø i barnehagen, skolen og lokalsamfunnet. Kommunale tiltak kan også ha betydning for fritidsaktiviteter og oppvekstforhold i familien. Flere av indikatorene på s.4 i 2019-profilene handler om årets tema, og de fleste av dem kommer fra Ungdataundersøkelsen som er gjennomført over hele landet. FHI har laget en egen artikkel knyttet til årets tema, som viser til litteratur og statistikk knyttet til: familien, venner og fritid, skole og barnehage, mobbing, lokalsamfunn. 

I tillegg til tallene fra Folkehelseprofilene, kan man finne oppdaterte tall i andre statistikkbanker:

Kommunehelsa statistikkbank inneholder indikatorer på kommune- og bydelsnivå.

Norgeshelsa statistikkbank viser tall på fylkes- og landsnivå. For kommuner som ikke får tall på alle indikatorene i Kommunehelsa statistikkbank, kan dette være en lenke å følge, for å få tall fra sitt fylke. 

 

Les mer om folkehelseprofilene 2019 >> FHI.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
19.02.2019

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)