Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5t518p
(Skriv inn koden over.)

 

Foreslå kandidater til Kommunerusprisen 2019

Formålet med tildelingen av Kommunerusprisen er å sette fokus på det gode arbeidet som gjøres på rusfeltet rundt om i mange kommuner i Norge. Samtidig er prisen en anerkjennelse for godt gjennomført arbeid. Fristen for å nominere kandidater er 17.februar.

For fjerde år på rad deler KS (kommunesektorens organisasjon) og rusbehandlingen i Midt-Norge ut Kommunerusprisen under Ruskonferansen som arrangeres i Trondheim 24-25.april 2019.

Kommunerusprisen deles ut til en kommune, eller en gruppe samarbeidende kommuner, som ved enkelttiltak eller en samlet innsats, har gjort seg gode erfaringer innen ett eller flere av følgende punkter:

  • Nye metoder eller prosjekt som bedrer livssituasjonen til rusmiddelavhengige i egen kommune.
  • Økt kvalitet i samhandlingen mellom aktører innad i kommunen og / eller mellom første- og andrelinjetjenesten.
  • Forebyggende tiltak i befolkningen.
  • Behandlingstiltak i kommunen.
  • Pårørendes situasjon, inkludert barn av personer med rus- og / eller psykiske lidelser.

Kommunene som får tildelt prisen får et kunstverk, og anledning til å presentere seg i plenum under Ruskonferansen. I tillegg får vinneren dekket konferanseavgift, overnatting og middag for tre personer. Hvem som helst kan nominere kandidater, men det er viktig å forankre dette i kommunen(e) det gjelder.

I tillegg til at prisen er en anerkjennelse for godt gjennomført arbeid, håper arrangørene at prisen kan bidra til å spre erfaringer og kunnskap, og gjennom dette være til inspirasjon for andre kommuner.

Forslag sendes på dette skjemaet til britt.kjerkreit.ivarson@stolav.no innen 17. februar 2019. Eventuelle spørsmål om prisen kan også rettes til Britt Kjerkreit Ivarson på e-post eller telefon 977 40 993.

 

Mer informasjon om prisen og Ruskonferansen 2019 finner du >> HER

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
05.02.2019

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)