Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: pk67j3
(Skriv inn koden over.)

 

«Jammen, alle de andre får lov»

Det kan være vanskelig å si nei når barnet eller tenåringen gir uttrykk for at alle andre får lov. Å finne balansen mellom å ikke være kontrollerende, samtidig som du er til stede som en tydelig voksen, kan være utfordrende men viktig. I tillegg kan det være nyttig å diskutere grensesetting med andre foreldre.

Det er mange ulike problemstillinger som dukker opp når foreldre prøver å sette grenser for sine barn/ungdommer. Det kan handle om innetider, bruk av sosiale medier og spill, pengebruk, overnattinger, alkoholbruk m.m.

«Som forelder er ikke jobben din primært å hindre ungdommen i å gjøre ting. Det er heller det å være en slags veileder eller rådgiver i en utforsking av verden, mer enn en som setter premissene og bestemmer alt». Det sier psykolog Peter Kjøs i et videointervju på foreldrehverdag.no. Bufdir står bak nettressursen, som har som mål er å skape bevissthet og refleksjon hos foreldre, og gi større mestringsfølelse. Et av temaene på foreldrehverdag.no handler om å sette grenser for tenåringen, og der presenteres følgende råd:

  • Foreldre må både gi slipp og være til stede.
  • Hvorfor er det så viktig å få lov?
  • Finn grenser sammen med ungdommen.
  • Forklar hvorfor du sier nei.
  • Når passer det med en prat?
  • Still åpne spørsmål.
  • Du har ikke alltid fasiten.
  • Snakk sammen om grenser når dere er rolige.
  • Skvær opp etter en krangel.

Det kan også være nyttig å diskutere grensesetting med andre foreldre, for eksempel i klassen til barnet ditt, i idrettslaget eller i vennegjengen. Ofte kan felles grenser i vennegjengen gjøre det lettere for ungdom å følge dem og for voksne å praktisere dem.

Foreldremøter på skolen kan være en arena for diskusjoner om ulike tema. Et foreldremøte kan bidra til å styrke de voksnes autoritet for å sette grenser. Om det eksempelvis er snakk om grenser i forhold til alkohol eller tobakk, kan det å sette fokus på tema på et foreldremøte, bidra til at det blir naturlig å snakke om dette hjemme. Samtidig gir det anledning til å bli enige om felles grenser, slik at «alle andre får lov» ikke blir et argument i en diskusjon mellom den unge og foreldrene. Møtet kan også bidra til at det blir lettere for foresatte å ta kontakt med hverandre ved behov.

 

Les mer >> foreldrehverdag.no

Relevante praksiseksempler på forebygging.no/handling >> Foreldremøtet og  «Heldig er den ungdommen som har teite foreldre» - arbeidsseminar for voksne som jobber med barn og unge

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Publisert:
07.03.2019

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)