Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5w7og5
(Skriv inn koden over.)

 

Slik skaper vi bedre byer

Hvilke faktorer bidrar til at en by er bra å bo i? Er folk i Norge fornøyd med eget hjemby? Det er spørsmål som Rambøll har stilt innbyggere fra hele landet. Resultatet viser at nordmenn stort sett er fornøyde der de bor, men at norske bykommuner kan bli enda bedre.

Rambøll har gjennomført to ulike undersøkelser. Den ene er en nasjonal undersøkelse hvor i overkant av 1000 respondenter i Norge, utenom Oslo, har besvart ulike spørsmål om hva de mener gjør et sted godt å bo, og hvordan de synes deres eget hjemsted leverer på disse områdene. I tillegg har de bedt innbyggerne i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Tromsø om å besvare spørsmål knyttet til 31 ulike kjennetegn ved hjembyen sin. Spørsmålene handler om sentrale temaer som man finner på den politiske dagsordenen, og som man forventer påvirker hvor attraktiv byen er å bo i. Undersøkelsen i de syv største byene i Norge ble besvart av nærmere 2800 innbyggere over 18 år.

Resultatene viser at i hovedsak er innbyggerne i Norge relativt fornøyde med stedet de bor. Likevel er det noen gap mellom hva vi ønsker oss og hva som er tilstanden i dag. De fire største gapene mellom innbyggernes prioriteringer og det bykommunene leverer er knyttet mot tilgang til boliger til fornuftige priser, et godt tilbud for eldreomsorg og helsetjenester, gode muligheter til å finne arbeid, og sikring mot naturkatastrofer.

Rambøll har i tillegg spurt innbyggerne i de 7 største norske byer om deres ønsker og prioriteringer. Der kommer det frem at det viktigste er trygghet, ren luft og at de usynlige tingene fungerer og er godt ivaretatt (f.eks. avløpshåndtering og vannforsyning). Ifølge rapporten sier det seg selv at store komplekse utfordringer ikke kan løses med enkle grep. Mange aktører må samhandle hvis vi skal utvikle bedre byer. I rapporten har utvalgte eksperter på ulike felt i Rambøll delt noen anbefalinger for forbedringer og løsninger, sortert etter følgende tema:  

  • Boligveksten kan bremses
  • En trygg og digital alderdom
  • Blomstrende næringsliv
  • Vann og grønne områder
  • Trygghet
  • Frisk luft
  • Hvordan skal vi beskutte oss mot flom
  • Gode mobilitetsløsninger
  • Miljø og bærekraft

 

Les den nasjonale rapporten >> Slik skaper vi bedre byer. Innbyggerundersøkelse – resultater og anbefalinger

Mer informasjon og lenker til rapportene for de enkelte byene >> ramboll.com (rapportene for Oslo, Bergen og Drammen kommer i løpet av august).

Skrevet av:
Redaksjonen

Foto: forside rapport/Rambøll

Publisert:
31.07.2019

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)