Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: o37h7a
(Skriv inn koden over.)

 

Alkohollås påbudt i busser og minibusser fra 2019

Alkolåsen er et trafikksikkerhetstiltak som skal bidra til å forhindre kjøring med promille. Fra 1.januar 2019 skal alle kjøretøy som brukes til passasjertransport, i første omgang busser og minibusser, ha alkohollås.

Påbudet ble kunngjort i en ny forskrift i vegtrafikkloven 31.mai 2018.

«Forskriften skal ivareta sikkerhet, kvalitet og etterlevelse av påbudet om å ha installert alkolås i kjøretøy. Formålet med å ha alkolås installert i kjøretøy er å forhindre alkoholpåvirket kjøring» (§ 1)

Flere buss- og transportselskap har allerede montert alkolås. Låsen kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av alkohol.

Alkolåspåbudet gjelder i første omgang for norske busser og minibusser som benyttes til persontransport mot vederlag. Disse transportselskapene vil få en overgangsordning på fem år for å gi tid til å innrette seg. Det betyr at i kjøretøy som allerede er registrert må det monteres alkolås før 2024, om ikke tas de ut av drift. Ved en senere endring kan alkolåspåbudet eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer, i følge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Transportselskapene må selv betale for montering, service og kalibrering av alkolåsene. De tekniske oppgavene knyttet til dette må bli gjort hos et godkjent alkolåsverksted.

I følge den nye forskriften må alkoholkonsentrasjonen i førerens pust måles til å være mindre enn 0,10 milligram alkohol per liter luft, for at kjøretøyet kan startes eller settes i bevegelse. Alkolåsen kan ha en fristarttid på maksimalt 30 minutter. Ved bytte av fører skal den nye føreren av kjøretøyet avgi pusteprøve. Det skal heller ikke være en forbikoplingsfunksjon for alkolåsen i kjøretøyet. Dersom strømtilførselen brytes på alkolåsen, skal kjøretøyet ikke kunne settes i bevegelse.

 

 

 

Forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv. >> lovdata.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Publisert:
01.06.2018

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)