Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5320o0
(Skriv inn koden over.)

 

Barn som pårørende - tema i nytt Rusfag

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Magasinet er gratis, og har to utgivelser i året. Rusfag 2.2018 setter fokus på barn som pårørende.

I dag vet vi at når en i familien sliter med rus eller psykiske vansker, påvirkes hele familien. Vi vet også at barna er de mest sårbare.  I dette nummeret av Rusfag kan du blant annet lese mer om hvordan oppdage barn som trenger hjelp, og det presenteres nyttige verktøy og tiltak. Flere artikler gir også innblikk i rettigheter og plikter.

 

Rusfag 2/2018 inneholder følgende artikler: 

Når barn blir pårørende Av: Carina Kaljord

Hvordan oppdage barn som lever i risiko tidligere? Av: Marit Vasshus

Barn må få forvalte sin egen historie Av: Anniken Sand

Trygg havn for små og store Av: Trond Ola Tilseth

Barn som pårørende - hvordan påvirkes evnen til mentalisering når mor ruser seg?  Av: Ulrika Håkansson

Å se det usynlige barnet Av: Tove Bergh

Vi trenger tverrfaglig opplæring i taushetsplikten Av: Kristian Hartveit

Danner familieteam for tettere oppfølging Av: Helga Melkeraaen

- Jeg har alltid stått på barrikadene for barna Av: Anne-Cathrine Reuterdahl

En trygg arena for de unge Av: Anniken Sand

En brist mellom hva vi vet og hva vi gjør Av: Titti Huseby

Foreldre til barn som er pårørende: Ønsker å snakke om sine barn Av: Kolbjørn Gjære, Bodhild Karlsen Lang, Hilde Naddumsether og Knut Arne Gravingen

Sauda kommune ønsker å lykkes med bedre tverrfaglig innsats Av: Marit Vasshus

Sømløst forløp unge (SFU) - et samarbeidsprosjekt Av: Kristian Hartveit

Spilldiagnose gjør det lettere å søke hjelp Av: Magnus Eidem

 

 

 

 

Les hele Rusfag 2.2018 >> kompetansesenterrus.no

Om du ønsker å abonnere på Rusfag, som er gratis, se påmeldingsskjema nederst på denne siden

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
10.12.2018

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)