Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: nxc50k
(Skriv inn koden over.)

 

Ønsker begrensinger på alkoholbruk i jobbsammenheng

En undersøkelse, gjennomført av Kantar TNS på vegne av Actis, viser at åtte av ti sier de er villig til begrense alkoholbruken på egen arbeidsplass. Viktige tiltak vil være økt oppmerksomhet om temaet blant ledere, og at arbeidsgiver er tilbakeholden med å servere alkohol på sosiale sammenkomster i regi av jobben.

I tillegg til at flertallet er villige til å begrense alkoholbruken på egen arbeidsplass, viser undersøkelsen at 72 prosent mener at enhver arbeidsplass bør ha tydelige regler/retningslinjer for alkoholbruk i sosiale sammenkomster utenom vanlig arbeidstid. 66 prosent støtter utsagnet om at arbeidsgiver bør være tilbakeholden med å servere alkohol på sosiale sammenkomster i jobbregi. Til tross for dette, mener 68 prosent at det likevel er greit at arbeidsgiver betaler for alkohol i jobbrelaterte situasjoner.

Norsk forskning på arbeidsliv og rus viser at omtrent halvparten av norske arbeidstakere drikker ukentlig, men omfanget av jobbrelatert drikking er beskjedent. I følge akan.no ser alkoholforbruket i tilknytning til arbeidslivet mest ut til å være påvirket av uregelmessige arbeidstidsordninger, mye reising og en rusmiddelkultur med liberale normer og høye forventninger. Helsepolitisk barometer fra 2017 viser at 28 prosent av de yrkesaktive synes det drikkes for mye i slike jobbrelaterte situasjoner. 9 prosent av de yrkesaktive har også opplevd drikkepress.

Undersøkelsen fra Actis inkluderer spørsmål om negative opplevelser knyttet til alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner. 12 prosent svarer at de har fått uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner. I tillegg har 8 prosent blitt skjelt ut eller utsatt for andre fornærmelser.

I et intervju i Dagsavisen kommenterer Pernille Huseby, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, undersøkelsen:

At så mange etterspør klarere retningslinjer, til tross for at vi har bak oss et år med massivt fokus på de vanskelige situasjonene mange kommer opp i festsammenheng, synes jeg viser at arbeidsgiverne ikke har tatt dette på alvor. Det hadde vært en naturlig refleks å sette seg ned og ta tak i dette. Det er arbeidsgivers ansvar å ta dette opp og sørge for at det er trygt på jobben.

Huseby mener ikke at det må bli forbudt med festlig lag, men savner klarere kjøreregler.

Funnene i spørreundersøkelsen viser at det er helt greit å ta opp hvor mye man skal drikke. Om man får nye regler, eller ikke har noen nedskrevne regler, er arbeidstakere også mer sårbare for å gjøre feil. En god diskusjon på jobben om hvordan man skal oppføre seg i forskjellige sammenhenger, er veldig ålreit.

Undersøkelsen er utført av Kantar TNS på vegne av Actis i april 2018, og baserer seg på GallupPanelet. I alt ble det gjennomført 1110 intervju, 547 blant kvinner (49,3 prosent) og 563 blant menn (50,7 prosent). Utvalget ble trukket i to steg, ført ble det trukket et landsrepresentativt utvalg på kjønn, alder og geografi, deretter ble personer i arbeid trukket blant disse.

 

Les mer om saken >> dagsavisen.no

Informasjon om rusmiddelpolicy på arbeidsplassen >> rusoff.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Publisert:
27.07.2018

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)