Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: jd763d
(Skriv inn koden over.)

 

Satsing på trafikksikkerhet på norske veier

Norge er et av verdens mest trafikksikre land, men fortsatt mister altfor mange livet på norske veier. Nylig ble en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2018-2021 presentert. Planen inneholder 136 målrettede tiltak. I tillegg har MA-Ungdom lansert et e-læringskurs for ungdom med tema rus i trafikken.

For tredje år på rad er Norge verdens sikreste land når det gjelder trafikksikkerhet. Ifølge OECD er Norge det første landet i verden, siden systematisk innsamling av trafikkulykkedata startet, som er nede i kun 20 omkomne pr. million innbyggere. 2018 har startet med tall som bekrefter en positiv utvikling. I løpet av årets tre første måneder mistet 16 livet i trafikken. Dette er det laveste tallet for et kvartal på minst 70-80 år.

Vi er selvsagt glade for nedgangen vi ser i trafikkdrepte i Norge, men dette er ingen hvilepute. En dødsulykke er naturligvis en for mange. Men vi er selvsagt glad for at innsatsen som er gjort gir resultater. Utviklingen er resultatet av et systematisk og målrettet arbeid over tid basert på kunnskap, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i et intervju til vegnett.no.

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge. Som et ledd i dette er det utarbeidet en ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for perioden 2018-2021. Statens vegvesen har ledet arbeidet med planen, som Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og sju storbykommuner er med på. Dette er femte gang en slik plan er laget. Det er utarbeidet 136 konkrete tiltak innen 13 ulike innsatsområder.  Målet er at 200 færre skal bli drept eller hardt skadd i trafikken de neste fire årene.

Innsatsområdene som vil bli viet særlig oppmerksomhet i planperioden har fått egne kapiteler;

 1. Fart
 2. Rus
 3. Belte i bil og buss og sikring av barn
 4. Barn (0-14 år)
 5. Ungdom og unge førere
 6. Eldre trafikanter og trafikanter med funksjonsnedsettelser
 7. Gående og syklende
 8. Motorsykkel og moped
 9. Transport med tunge kjøretøy
 10. Møteulykker og utforkjøringsulykker
 11. Tilrettelegging for effektiv datautveksling mellom kjøretøy og infrastruktur, og for automatiserte kjøretøy
 12. Kjøretøyteknologi
 13. Trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner  

Innenfor hvert innsatsområde er det satt mål for tilstandsutviklingen, og i tillegg gitt en opplisting av tiltak som planlegges gjennomført i planperioden for å nå tilstandsmålene. Innsatsområdene er valgt, enten fordi det ved gjennomføring av målrettede tiltak er et stort potensiale for å redusere antall drepte og hardt skadde, eller fordi de er viktige i det generelle forebyggende arbeidet eller dekker områder det er knyttet særlig stor politisk interesse til.

MA-Ungdom lanserte nylig et e-læringskurs for ungdom med tema rus i trafikken. Prosjektet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet, og er utarbeidet i samarbeid med ressurspersoner fra Trafikkforum[1], Statens vegvesen og Sande Trafikkskole. 

Utgangspunktet for prosjektet var å lage et undervisningsopplegg med fokus på rus i trafikken, som kan tas i bruk som en del av teorikurs eller trafikalt grunnkurs på trafikkskoler, i skoleverket og på andre arenaer hvor ungdom treffes.

- MA-Ungdom jobber for å øke trafikksikkerheten på norske veier ved å få ned kjøring i rus, og jobber med tiltak rettet mot ungdom. Føreropplæringen er en av de viktigste arenaene for å sikre gode holdninger i trafikken. Vi ønsker å styrke kunnskapen om rusens konsekvenser i trafikken ved å lage et ferdig undervisningsopplegg for trafikklærere og andre, forteller Line Langaas, som er prosjektleder i MA-ungdom, i en pressemelding.

 

Mer informasjon om e-læringskurset finner du HER

Les >> Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei for perioden 2018-2021[1] Norges største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Publisert:
03.05.2018

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)