Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 61as72
(Skriv inn koden over.)

 

Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler

En oppvekstprofil er det nye verktøyet kommunene kan benytte i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø. Formålet med oppvekstprofilene er å samle oppdatert oppvekst-statistikk på ett sted, og samtidig publisere statistikk som er unik for hver enkelt kommune. 

Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst, blant annet at de føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner og i nærmiljøet, og at de får god tilknytning til skole og etter hvert også arbeidsliv. I tillegg har psykisk og fysisk helse, økonomi og levekår betydning. De nye oppvekstprofilene inneholder statistikk om disse forholdene i kommunen, og omtaler mulige virkemidler som kommunen kan benytte. Bydelsprofiler finnes for Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Den samlede statistikken i oppvekstprofilene viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan på den måten bli et nyttig verktøy i planleggingen av oppvekstmiljøet i kommunen. Det sier Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet, i en pressemelding på fhi.no.

Oppvekstprofilene er bygget opp som en fire siders rapport som inneholder en temaartikkel og oppvekstbarometer med nøkkeltall for kommunen eller bydelen. Oppvekstprofilene er bygget etter mal fra folkehelseprofilene, og det er planlagt årlige utgivelser. Årets tema er «Hvordan planlegge for gode oppvekstvilkår i kommunen»?

En god oppvekst varer hele livet – men den varer også over generasjoner ved at den enkelte har en tendens til å ta med seg sine karaktertrekk fra en generasjon til den neste. Derfor er det så viktig at kommunen i sitt planarbeid både på kort, men ikke minst lang sikt legger til rette for at alle barn i kommunen har gode oppvekstvilkår. Det krever innsats fra alle sektorer for å forebygge at oppvekstvilkårene er gode og hindrer utstøting av enkeltbarn, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir, på bufdir.no.

Fem direktorater har samarbeidet med FHI om utviklingen av de nye oppvekstprofilene: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.  

Profilene er utarbeidet på oppdrag fra 0-24-samarbeidet

 

 

Profilene er tilgjengelige på Folkehelseinstituttets nettside tema oppvekst.

Du kan se opptak fra lanseringswebinaret av oppvekstprofilene HER

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsbilde: fhi.no/oppvekst

Publisert:
23.09.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)