Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 041378
(Skriv inn koden over.)

 

Psykiske problem kombinert med mye alkohol øker risikoen for tidlig død

Det at personer har psykiske problemer og høyt alkoholinntak, bidrar til høyere risiko for negative helseutfall når de opptrer sammen enn hver for seg. Det kommer frem i en nylig publisert studie ledet av Folkehelseinstituttet (FHI). Funnene i studien støtter rådet om at personer med psykiske problem bør vurdere å avstå fra alkohol.

Forskere fra FHI, Universitetet i Oslo og University of Bristol har gjennom helseundersøkelser og dødsårsaksregisteret studert ca. 200 000 nordmenn i 40-årene. De fokuserte på dødeligheten blant disse personene gjennom to tiår. Psykiske problem ble målt gjennom syv spørsmål om hvordan man hadde hatt det de siste 2 ukene, blant annet om personene hadde vært trist eller deprimert. Høyt alkoholinntak ble definert som å drikke mer enn 24 gram alkohol i gjennomsnitt per dag. Det tilsvarer omtrent 2 glass vin eller øl.

Resultatene viste at i løpet av 20 år døde rundt 10 prosent av de 200 000 personene som var med i studien. Blant de 400 som hadde en kombinasjon av psykiske problem og høyt alkoholinntak, døde mer enn 20 prosent. Sjansen for å dø var altså dobbelt så stor i denne gruppen, sammenlignet med forventet dødelighet i hele gruppen.

Eirik Degerud, en av forskerne bak studien, sier følgende i et intervju på fhi.no:

Konklusjonen vår er at høyt alkoholbruk og psykiske problem er sterkere knyttet til negative helseutfall når de opptrer sammen enn hver for seg.

Degerud forteller videre at forskningslitteraturen viser en klar sammenheng mellom psykiske problemer og bruk av alkohol. Noen studier antyder at det å ha et psykisk problem kan føre til at man «selvmedisinerer» seg med alkohol, mens andre tyder på at et høyt alkoholinntak kan føre til eller forverre mentale helseutfordringer.

Forskerne bak studien vet ikke eksakt hva som er årsaken til den økte dødeligheten. En mulig forklaring kan være at kombinasjonen høyt alkoholinntak og mentale helseproblemer kan føre til en negativ utvikling over tid. Denne utviklinga kan innebære et enda høyere alkoholinntak, flere psykiske utfordringer, økt bruk av psykoaktive legemidler og andre rusmidler. Dette igjen kan føre til et mindre beskyttende sosialt og sosioøkonomisk miljø, og redusert evne til å ta vare på seg selv og egen helse.

Funnene i studien støtter opp rådet om at personer med psykiske problem bør vurdere å avstå fra alkohol.

 

Studien er publisert i tidsskriftet PLoS Med (2020), med tittelen Association of coincident self-reported mental health problems and alcohol intake with all-cause and cardiovascular disease mortality: A Norwegian pooled population analysis.

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
27.02.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)