Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7pu236
(Skriv inn koden over.)

 

Regjeringen lanserer pårørendestrategi

Om lag 800.000 mennesker i Norge er pårørende. Mange har store belastninger, og gjør en enorm innsats for sine nærmeste. Nå har regjeringen lagt fram en pårørendestrategi og en handlingsplan, som skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs.

Ulønnet innsats fra pårørende anslås til å være på størrelse med den profesjonelle omsorgen i de kommunale omsorgstjenestene i Norge. Det ytes mest ulønnet omsorg blant voksne mellom 45–66 år. Undersøkelser viser at 63 prosent av de pårørende opplever dårligere helse sammenlignet med før de inntok en pårørenderolle. 62 prosent føler at de er konstant på vakt. 58 prosent er stresset på grunn av for stor omsorgsbelastning, og 56 prosent sliter med søvnproblemer.

Innspill fra pårørende og organisasjonene har vært viktig for utforming av strategien. Selv om pårørende er i ulike livssituasjoner, er mange opptatt av de samme tingene: De vil føle seg trygge på at den de er pårørende til blir tatt godt vare på. Mange har også et behov for å bli mer sett, hørt og anerkjent. Det er for lite kunnskap om pårørendes situasjon, og et viktig tiltak er derfor å gjennomføre en nasjonal undersøkelse om pårørendes livskvalitet. «Mange blir rammet av sykdom, pårørende blir rammet av en ny rolle i livet», sier en av de pårørende som er sitert i Handlingsplanen.

Pårørendestrategien har tre hovedmål. Det første er å anerkjenne pårørende som en ressurs. Dessuten skal pårørende bli ivaretatt på en måte som gjør at de kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid. Det tredje målet er at ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre. Slik setter strategien også søkelyset på barn som pårørende. Flere hundre tusen barn i Norge lever med foreldre eller søsken som er syke eller har funksjonsnedsettelser, og mange barn tar omsorgsansvar. Barn skal få lov til å være barn, og slippe å ta ansvar for familiemedlemmer. Helsepersonell er pålagt å bidra til å ta vare på mindreårige barn som er pårørende. Men det trengs mer kunnskap om hvordan disse barna følges opp. Derfor skal det gjøres en kartlegging av hvilke tiltak som er satt i verk i helse- og omsorgstjenesten for barn som pårørende.

Pårørendestrategien fastsetter seks innsatsområder med tilhørende tiltak:

  1. Tidlig identifisering og ivaretakelse av pårørende.
  2. Bedre informasjon, opplæring og veiledning.
  3. Forutsigbare og koordinerte tjenester.
  4. Tilstrekkelig støtte og avlastning for pårørende.
  5. Familieorienterte tjenester.
  6. Pårørendemedvirkning.

 

Last ned pårørendestrategien (pdf) >> HER

Les mer om strategien >> regjeringen.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
16.12.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)