Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 76r867
(Skriv inn koden over.)

 

Te Ka Slags Nøtte?

Det er tittelen på en konferanse som KoRus-Nord har arrangert i 20 år. I år arrangeres jubileumskonferansen som webinar 14. og 15.oktober. Konferansen er gratis. I tilknytning til konferansen kommer også magasinet Spor ut. Der er alle foredragsholderne intervjuet.

Gratis jubileumskonferanse
Kompetansesenter rus, Nord-Norge er ett av 7 regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Årlig har KoRus-Nord arrangert konferansen Te Ka Slags Nøtte? Konferansen har 20-årsjubileum, og på grunn av covid 19 blir årets konferanse arrangert som webinar. Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

Nytt i år er at konferansen arrangeres i samarbeid med regionens øvrige kompetansemiljøer:

  • KoRus-Nord (Kompetansesenter rus, Nord-Norge)
  • NAPHA (Najonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)
  • RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nord)
  • RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord) 
  • SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus)
  • VIVAT Selvmordsforebygging 

Alle er velkomne til å følge den på nett direkte 14.-15. oktober. Film fra konferansen vil publiseres på Youtube, både hos KoRus-Nord og på forebygging.no, slik at foredragene kan sees i ettertid også.

Filmene er i etterkan lagt ut, og kan sees HER

 

SPOR- konferansemagasin
SPOR er KoRus-Nord sitt magasin for informasjon og fagformidling. I SPOR finner du hovedsakelig artikler fra de tre nordligste fylkene, men tematikken er relevant for alle som jobber med rusforebygging, tidlig innsats og behandling.

I SPOR 1/2020 kan du lese intervjuer med foredragsholderne på Te ka slags nøtte? 2020. De forteller om rustematikk knyttet til spørsmål omkring vold, selvmord, folkehelse og psykisk helse.

 

Les magasinet Spor >> HER

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
14.10.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)