Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 106k82
(Skriv inn koden over.)

 

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Norske kommuner kan nå søke om tilskudd til rusarbeid. Målet er økt og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Fristen for søknaden er 1.mars 2020.

Tilskuddet til kommunalt rusarbeid er på totalt på 492,5 millioner kroner. Målgruppen er personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.

Tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid skal bidra til:

  • varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer
  • å sikre folk helhetlige, tilgjengelige og individuelt tilpassede tjenestetilbud
  • styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene
  • sikre ansettelse av medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.

I tildelingskriteriene som er beskrevet på helsedirektoratet.no står det at pengene kan brukes til lønn til stillinger og varig kapasitetsvekst i tjenestene. De er ikke rettet mot tidsavgrensede prosjekter. Det poengteres at kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan, slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter. Det forventes at kommunene benytter økte rammeoverføringer i opptrappingsplanperioden for å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Søker skal benytte Fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning. Søknadsfristen er 1.mars.2020.

 

Regelverket for tilskuddsordningen om kommunalt rusarbeid finner du >> HER

Les mer om tilskuddsordningen for kommunalt rusarbeid og andre tilskudd fra helsedirektoratet.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Publisert:
16.01.2020

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)