Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 41ag35
(Skriv inn koden over.)

 

Veiledere for smittevern i barnehager og skoler

Helsedirektoratet har kommet med oppdaterte veiledere for smittevern i barnehager,  barne- og ungdomsskolen og videregående skole. Intensjonen er å gi råd og støtte til barnehage- og skoleeiere og ansatte under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020.

Veilederne kom i forkant av oppstart for barnehagene og skolenes 1-4.trinn i slutten av april, men reviderte versjoner kom nå i mai. Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet, med faglig innhold levert av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det er barnehageeier og skoleeier som er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Eierne er ansvarlig for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Skoleeier og barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Det er ifølge veilederne viktig at alle bidrar til å få til en god drift av skolene og barnehagene under covid-19-utbruddet. Veilederne gjelder også SFO og voksenopplæring.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer et godt samarbeid mellom alle aktører som har oppgaver. Det fordrer et godt samarbeid mellom personalet i barnehagen/skolen og skolehelsetjenesten, i tillegg til renholdsarbeidere som skal ivareta behov for vask og rengjøring. God dialog med hjemmet vil også være av sentral betydning. 

De fleste smittevernforebyggende tiltakene går igjen for både barnehage og skole:

  • Syke personer skal ikke være på skolen, SFO eller barnehagen.
  • Informasjon om når førskolebarn, elever og ansatte skal møte eller ikke møte på skolen.
  • Hva som skal gjøres om sykdom oppstår på barnehagen eller skolen.
  • Hva som skjer hvis en i husstanden til elev/ansatt er syk, eller i verste fall er bekreftet smittet med Covid-19.
  • Informasjon om god hygiene for barna, de voksne og renholderne.
  • Hvordan man kan redusere kontakt mellom personer.

For skolene er det også spesifiserte smitteverntiltak for de enkelte fagene.

Ellers inneholder veilederne informasjon om det er enkelte barn/unge man må ta spesielt hensyn til, opplæring av ansatte, informasjon til foresatte og sjekklister for smittevern.

Her finner du lenke til: 
Veileder om smittevern for barnehager

Veileder i smittevern for klassetrinn 1–7 og SFO

Veileder i smittevern for ungdomsskole

Veileder i smittevern for videregående opplæring

 

Les mer om veilederne på udir.no

Skrevet av:
Redaksjonen

Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Sist oppdatert 25.03.2021

Publisert:
11.05.2020

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)