Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ucd0e4
(Skriv inn koden over.)

 

Helsefremmende og forebyggende arbeid (2005)

Det er som regel lett å enes om at rusmiddelforebygging er viktig. Hva man egentlig mener med slik innsats, er derimot ikke entydig. Historie, tradisjon, kultur, bosted, livssyn, erfaring og forskning kan - og har over tid, påvirket folks holdninger til rus og rusmidler, og således også synet på hva som er virksom behandling og forebygging.

 

 

Det er derfor ikke uvanlig at ulike grupper kan ha ulik forståelse av hva slikt arbeid innbærer og hva som er mest hensiktsmessig tilnærming. Det hersker et mangfold av meninger, basert på argumenter fra intuisjon, tradisjon, tro og overbevisning til kunnskaps- og forskningsbaserte forståelse. Før en går i gang med det rusmiddelforebyggende arbeidet, er det smart å sette av tid til avklaringer av sentrale spørsmål og problemstillinger. Dette kalles her forprosessen i rusmiddelforebyggende det arbeidet.

I forprosessen i et rusmiddelforebyggende arbeid, er det for det første viktig å avklare hva sekkebegrepet ”rusmiddelforebygging” skal bety i den konkrete aktiviteten man skal i gang med. Dernest handler det om å enes om tilnærming og om å ta seg fram i mangfoldet av tiltak og strategier. I det følgende vil forprosessen til rusmiddelforebyggende arbeid, tiltak og prosjekter spesielt knyttes opp til følgende tema: Å avklare hva man forstår med rusmiddelforebyggende arbeid (kap 1), valg av tilnærming (kap 2) og målgrupper, arenaer og strategier i rusmiddelforebyggende arbeid (kap 3)

År: 2005 Av: Grete Eide Rønningen
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)