Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: noy415
(Skriv inn koden over.)

 

Målgrupper, arenaer og strategier i rusmiddelforebyggende arbeid

I det rusmiddelforebyggende arbeidet er det viktig å avklare hvem man ønsker å nå. Er det barn og ungdom, eller er det voksne? Vil det være aktuelt å rette innsatsen spesielt mot jenter, eller er det familien, arbeidsplassen eller nærmiljøet som skal nås?

Rita Bergersen og Grete Eide Rønningen (2006)

 

Ofte snakker man om at innsatsen bør starte på lavest mulig omsorgsnivå. Det betyr å fokusere på arenaer fremfor enkeltpersoner. Å bruke nærmiljøet som arena for den forebyggende innsatsen vil si å involvere flere, og fokusere på forholdet mellom f eks foreldre og unge.

Skolen blir i de fleste sammenhenger trukket fram som en velegnet arena. Der møter man de unge og deres foreldre samtidig som det er et fagmiljø av lærere, skolehelsetjeneste og lignende der.

Likeledes vil arbeidsplassen være egnet arena for å nå de voksne. Når målgruppe og arena er avklart vil neste skritt være å bestemme seg for en plan for framgangsmåte. Kjenner man til tiltak som har fungert bra?

Tradisjonene innenfor forebyggingsfeltet har vært kunnskapsbaserte tiltak, alternative tiltak, affektive tiltak og sosialkognitive tiltak. I dag er det ingen enkelt strategi som anbefales. Det å sette seg inn i hva andre har gjort og bygge på tidligere erfaringer i utformingen av strategi er nyttig. Det anbefales imidlertid at tiltaket får den lokale tilpasning som er nødvendig. Det å kombinere ulike tilnærminger kan åpne for nye innfallsvinkler.

Med andre ord: Det mange mulige veier å gå og her skal vi presentere noen av dem.

År: 2006 Av: Rita Bergersen og Grete Eide Rønningen
2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)